Het woord van zondag 16 mei 2021

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vanmorgen met jullie lezen Jesaja 9:5-6. Hier wordt gesproken over een kind dat geboren wordt, over de Messias die men verwacht. Wij weten dat Jezus geboren is, dat Hij uit de maagd Maria geboren is en dat Hij de Zoon van God is. De mens is afgeweken van de liefde van God. We zien het heden ten dage nog. Als de mens zijn eigen willetje gaat doen, dan gaat hij ook zijn eigen dingen doen. Dan houdt hij ook geen rekening met God, noch gebod. Sterker nog, dit schuift men aan de kant. Met gevolg dat men alle zegeningen van God uit het leven schuift. En dit is juist wat God wil: de mens zegenen ! Maar God kent de mens. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden. Jezus draagt de heerschappij van God in deze wereld ! Hoe hebben we dat gezien ? Lees maar wat Jezus allemaal deed tijdens Zijn verblijf hier op aarde als mens. Hij ging rond en genas mensen. Hij richtte de kreupelen op, maakte de blinden ziende. Hij wekte doden op ten leven. Hoe kon Hij dat ? Antw.: Hij kon dit omdat de heerschappij van Zijn hemelse Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde, op Zijn schouder was ! Hij was dé Christus, de Gezalfde van God ! Dit deed Hij allemaal uit liefde voor de mens. Wij kunnen soms in een situatie komen en daardoor in de put raken. En dan is God daar om ons uit die put te halen ! Wat hebben wij toch een geweldige, liefdevolle Vader ! Als wij niet tot Hem komen, dan komt Hij naar ons toe ! Dat heeft Hij gedaanJezus. Jezus had Zijn heerlijkheid afgelegd en werd als mens geboren in zwakheid. Met alle problemen die daar bij zijn als mens. Maar God heeft Zijn Geest gegeven. De Geest van God was op Jezus !

Lees de volledige preek..