Het woord van zondag 16 januari 2022

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen in Genesis. We beginnen bij Genesis 1:1-2. De aarde was in den beginne woest en ledig. God had een plan met de hemel en de aarde. Het eerste hoofdstuk van Genesis gaat over de schepping. God schiep het licht. Hij maakte scheiding tussen licht en de duisternis. Hij schiep de zon, de maan en de sterren. Hij liet de wateren op één plaats samenvloeien en liet het droge tevoorschijn komen. Hij schiep de dieren…etc. In Genesis 2 lezen we dat God de mens formeerde van stof uit de aardbodem en Hij maakte hem tot een levend wezen. Hij blies hem nl. de levensadem in zijn neus. Verder lezen wij dat God de mens een hulpe gaf. Zo schiep Hij Adam en Eva. God had een plan met de mens. En nog steeds heeft Hij een plan met een ieder mens persoonlijk. Hij wil mensen gebruiken tot Zijn doel. God wil dat de mens geniet van de schepping die Hij geschapen heeft. God wil de mens overvloedig zegenen. In Genesis 6 lezen we over Noach en de zondvloed. De Here zag dat de overleggingen van de mens slechts boos was en het berouwde Hem dat Hij de mens op de aarde gemaakt had. Hij besloot mens en dier uit te roeien van de aarde d.m.v. de zondvloed. Slechts Noach en zijn familie vonden genade bij God. `Noach moest een ark bouwen. In Genesis 7:1-4 lezen we: “En de Here zeide tot Noach: Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden.

Lees de volledige preek…