Het woord van zondag 16 februari 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De wereld gebruikt van alles om de mens naar zich toe te trekken. Wat de wereld belangrijk vindt voor jou wordt honderden keren in jouw hoofd geplugd. De vraag is: watt verteld de wereld ons en wat wil de wereld ons doen geloven ? Volgende vraag is: waar leef ik ? Leef ik in die wereld en wordt ikdie wereld geleefd ? Laat ik mij gek makendie wereld met al zijn gedachten of impressies ? Weet je, de rust zit alleen in Jezus Christus ! Dat wij niet leven vanuit ons vlees en onze zintuigen, maar dat wij leven vanuit het woord van God. Dat wij leven vanuit de leiding van de Heilige Geest. Gods woord zegt: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn”. (Johannes 8:36) Ik wil met jullie gaan lezen in Titus 2:1-15. Hier staat dat we datgene moeten doen hetgeen overeenkomt met de waarachtige leer in Jezus Christus. Laat zien dat je in Jezus Christus bent. Kom daar voor uit. Laat de liefde van Jezus naar buiten zien. Hier staat ook hoe een oude man, een oude vrouw, een jonge man in Christus behoort te zijn. Wandel in de gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Hierin ligt jouw behoudenis voor het eeuwige leven ! In het offer van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha worden alle zonden en alle ongerechtighedenhet bloed van Jezus in één keer weggenomen. In Jezus Christus zijn wij geheiligd en gereinigd ! De bedekking die op ons lag heeft God weggenomen ! (2 Korintiërs 3:16) Laat Jezus Christus verheerlijkt wordenjouw leven heen. Wij hebben van God het sieraad ontvangen van Gods heerlijkheid en genade ! Laten wij volijverig zijn in goede werken ! (vers 14) Weet wie je bent in de Here en schaam je het evangelie niet ! Wees een uithangbord van God ! Jezus komt spoedig ! Wees bereid voor Zijn komst !