Het woord van zondag 16 augustus 2020

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Vroeger werden er dagelijks veel offers gebracht ten tijde van het Oude Testament. Je had spijsoffers, brandoffers, zondeoffers…etc.. Normaliter was het offer een dier dat op het altaar verbrandt werd. Het spijsoffer vormt hier een van de uitzonderingen op. Het offer bestond uit een tiende efa gerstemeel. (Numeri 5:15) In Genesis 4:1-8 lezen we het bekende verhaal van Kaïn en Abel. Abel was schaapsherder. Kaïn was landbouwer. Kaïn bracht van de vruchten der aarde een offer aan de Here. Abel bracht een offer van de eerstelingen van zijn schapen aan de Here. De Here sloeg meer acht op het offer van Abel. Op het offer van Kaïn echter sloeg de Here geen acht. Uiteindelijk overmandjaloersheid doodt Kaïn zijn broer. Hij kon zijn toorn niet bedwingen. De Here is hier natuurlijk helemaal niet blij mee. Hij roept Kaïn ter verantwoording en straft hem. (lees: vers 10 t/m 12) De Here roept ons op om ons op Hem te richten. Wees niet jaloers op hetgeen je naaste heeft. Laat woede niet de overhand in je leven hebben. We gaan naar Genesis 22:1-13. We lezen hier het bekende verhaal over Abraham die zijn zoon Isaak wil offeren aan de Here. De Here vroeg hem dit te doen. De Here wou het geloof van Abraham beproeven. Toen de Here zag dat Abraham daadwerkelijk Isaak wilde offeren aan Hem weerhield de Here hem daar van. We gaan naar Hebreeën 10:1-18 We lezen hier dat de offers die de mensen destijds in het oude testament brachten de mensen niet echt dichter bij God brachten. Het offeren van dieren kon nl. onmogelijk de zonden van de mens wegnemen. In vers 5 t/m 7 lezen we hoe God de mens een volmaakt offer voor de zonde bereidt. Dit volmaakte offer is Jezus Christus. In vers 7 wordt gesproken over een boekrol. We gaan naar Openbaring 5:1- Hier wordt de vraag gesteld wie die verzegelde boekrol kon openen. In vers 5 wordt verwezen naar de Leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids. Het gaat hier over Jezus ! Hij is de enige die deze boekrol mag en kan openen. Hij is ook het volmaakte offer voor onze zonden. Wij hoeven geen offer meer te brengen voor onze zonden. Jezus Christus heeft Zijn eigen leven gegeven als offer voor onze zonden. Wat wij Hem wél als offer kunnen geven is een lofoffer. Ga Hem loven en prijzen ! (Hebreeën 13:15-16) We gaan naar Romeinen 12:1-2. Het ware offer dat wij de Here kunnen brengen is dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Blijf in Jezus ! Dan blijft Hij in jou ! (Johannes 15:5) Amen !