Het woord van zondag 15 september 2019

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
We gaan lezen: Romeinen 8:31:39. 5 punten wat ik naar voren wil brengen in dit bijbel-gedeelte: 1) God is vóór ons. Hebben wij tegenstanders ? Jazeker, maar de grootste tegenstander zijn meestal wijzelf. Leugens en misleiding komen van de satan. Prijs God, hij is een verslagen vijand door Jezus Christus ! Als wij, echter, gehoor geven aan zijn leugens en misleiding, dan vormen wijzelf een belemmering voor Gods Geest om in ons te werken. 2) In Zijn Zoon Jezus Christus wil Hij ons alle dingen schenken. Jezus Christus is Gods grootste geschenk aan ons. God is mens geworden in Jezus Christus. Omdat Hij zelf mens is geworden kan God meevoelen in alles wat wij doormaken in ons leven. Jezus Christus als mens heeft, echter, nog nooit gezondigd. Zijn focus was volledig gericht op de wil van Zijn hemelse Vader. In Johannes 14:13 staat dat Jezus zegt: “…en wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen….”. Dit is een belofte van Jezus. Echter, zoals bij elke belofte van Godswege hangt een prijskaartje. God vraagt iets van ons. Hij vraagt aan ons om ons gehele leven in Zijn hand toe te vertrouwen. Radicale keuze voor Hem ! Als je God wil dienen én de wereld, vraag je dan niet af waarom je niet alles krijgt wat je verlangt ! 3) God is het die rechtvaardigt.

Lees het volledige woord