Het woord van zondag 15 november 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie gaan naar Matteüs 1:21. Geloof is niet gebaseerd op gevoel., maar op feiten. Hetgeen we gelezen hebben is gebaseerd op de profetie die is uitgesprokende profeet Jesaja. (Jesaja 7:14).Dit is een feit ! We gaan naar Johannes 17:18-19. Christus betekent de Gezalfde ! Jezus wasGod naar de aarde gezonden met een opdracht ! Die opdracht heeft Hij vervuld ! De Joden destijds waren niet bedacht op de plannen Gods ! In Jezus hadden zij een koning verwacht die totale vrede zou brengen in de hemel en op de gehele aarde. Maar wat is er feitelijk gebeurd bij de komst van Jezus ? Hij werd geboren uit een maagd. Hij moest sterven aan het kruis voor onze zonden ! De mens was van God afgeweken. Jezus moest komen om de relatie tussen God en de mens weer te herstellen. Jezus heeft het volmaakte offer gebracht voor de zonden van de mens. Hij heeft daar voor Zijn leven gegeven aan het kruis. We gaan naar Johannes 20:21-23. Dit gebeurde na de opstanding van Jezus. Jezus verscheen hier aan Zijn discipelen. Jezus blies op hen, zodat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. Hij zond hen vervolgens uit en zegt hen om in de kracht en de autoriteit van de Heilige Geest te staan. God heeft ook ons geroepen tot Zijn dienst. Ook wij hebben de Heilige Geest ontvangen, Ook wij mogen in de kracht en autoriteit van de Heilige Geest staan.

Lees de volledige preek