Het woord van zondag 14 maart 2021

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Vandaag zullen wij het hebben over de liefde van God. We naderen Pasen Het ultieme beeld van de liefde van God. God is naar ons toe gekomen. Hij heeft alles gegeven. Hoe zien we dat ? Ik wil met jullie lezen in Marcus 12:28-13. Hier lezen wat God belangrijk vindt. Dat is ten eerste: God liefhebben uit geheel je hart, ziel verstand en kracht. En ten tweede: je naaste als jezelf. God is een God van liefde. Waarom zegt God dit zo tegen ons ? Antw.: omdat God zo ook naar ons toe is. God houdt van jou met geheel Zijn wezen, met geheel Zijn volheid ! Met alles wat Hij is houdt Hij van jou, houdt Hij van de mens ! Waaraan weten wij dat Hij van de mens houdt ? Laten we gaan naar het begin van de schepping. We gaan naar Genesis 3:8- 10. Adam en Eva hadden zich laten verleidende slang tot zonde. De zonde gaat leven in hun. We lezen hier wat het gevolg was. Ze waren naakt en voelden opeens een afstand tot God. Ze schaamden zich en verborgen zich tussen het geboomte in de hof. Ze konden God niet onder ogen komen. Voorheen was het zo dat zij in de avondkoelte samen met de Here wandelden in de hof. Nu verbergen zij zich voor God ! Waardoor was die afstand tot God ontstaan ? Door God ? Neen, de zonde, begaande mens, bracht scheiding tussen God en de mens. De mens voelde dat zijn bescherming weg was ! Voor de zondeval was de mens onder de bescherming van God ! De mens kwam vanuit het licht in de duisternis. Als je in de duisternis leeft, dan zul je merken dat je naar de duisternis vlucht

Lees de volledige preek…