Het woord van zondag 14 juni 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is geweldig dat God regeert ! Maar, hoe regeert God ? Hoe regeert God in jou en mij ? Wat heeft de Heer gedaan ? Wist je dat in het Nieuwe Testament zo’n circa honderd keer gesproken wordt én verwezen wordt naar de gaven van de Heilige Geest ? Wist je dat in het Nieuwe Testament alleen al minstens 3 hoofdstukken compleet gericht zijn aan de gaven én het werk van de Heilige Geest ? En dat er ook 2 hoofdstukken zijn waar zelfs grotendeels over de gaven van de Heilige Geest gesproken wordt ? Dus kennelijk is in die eerste, jonge gemeentes in Christus Jezus die Heilige Geest én de gaven van de Heilige Geest héél belangrijk ! Als we nu terugkijken, wat was er nu eigenlijk in die eerste gemeentes ? Waar waren deze mensen mee bezig ? We zien dat de Heilige Geest hier een hele belangrijke plaats had, want we zien dat de wonderen en tekenen de gelovigen volgden. Want er was nl. een belofte gegeven van de Vader. Dit kunnen we lezen in Lucas 24: 46-49. De belofte waar hier over gesproken wordt is de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. We moeten begrijpen dat het niet alleen ging over het lijden en sterven van Jezus. Dit is het beginpunt. We zijn gekocht en betaald met het bloed van Jezus ! (lees: 1 Korintiërs 6:20) Weet je, als de Heilige Geest over de gemeente komt, dan zal daar een getuigenis zijn. (lees: Marcus 16:17 en 18) Dit zijn beloften van de hemelse Vader ! De Heilige Geest is uitgestort en de gemeente van Jezus Christus heeft deze belofte ontvangen ! Die belofte is vervuld ! Dit kunnen we lezen in Handelingen 2:2-4: “En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken”. Dit is het werk wat de Heilige Geest in de kinderen Gods doet.

Lees de volledige preek