Het woord van zondag 14 februari 2021

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion.
Ik wil vanmorgen met jullie gaan naar Psalm 1:1-3. Dit is eigenlijk wat de Heer voor ons heeft. De genade van de Heer is voor hem en voor haar die de Heer zoeken. Voor hen die in de tegenwoordigheid van de Heer willen zijn. Onze kerk heeft de naam Pinkstergemeente Sion. De naam Sion heeft vele betekenissen. Sion is de heilige berg. In Samuël vinden we de eerste vermelding van het woord Sion. We gaan naar 2 Samuël 5:7 Hier lezen we dat koning David de burcht Sion verovert. In eerste instantie wordt hier de naam Sion geassocieerd met een burcht. In het verder verloop van de bijbel dan blijft die naam Sion niet alleen bij een burcht. Want ten tijde dat Salomo de tempel bouwt, dan wordt de naam Sion uitgebreid tot de tempel. Dan wordt de tempel bij Sion betrokken. En als we verder gaan in de bijbel zien we dat het volk ook Sion wordt genoemd. Dus de naam Sion breidt zich steeds verder uit: eerst burcht, daarna tempel en daarna het volk. Het gaathet hele Oude Testament heen. Op een gegeven moment dan gaat het om: is het nu de burcht waar de heerlijkheid des Heren is ? Of is net nu de tempel waar de heerlijkheid des Heren is óf is het over het volk waar de heerlijkheid des Heren is ? We zien in de geschiedenis dat de tempel de heilige plaats wordt genoemd met daarin het Heilige de heiligen. Natuurlijk is de tempel een heilige plaats. Maar wat heeft God voor ons gegeven als Hij spreekt over Sion ? Wat bedoelt God met Sion ?

Lees de volledige preek