Het woord van zondag 13 september 2020

We hebben een God die zegent. We hebben een God die er altijd is. We mogen alles onder dankzegging bij Hem brengen. We mogen Hem loven en prijzen onder alle omstandigheden. Ik wil met jullie vanmorgen lezen Matteüs 6:1-15. Hier wordt gesproken over “aalmoezen”. In de Statenvertaling staat “barmhartigheid”. Aalmoezen en barmhartigheid worden voor hetzelfde gebruikt. Het woord aalmoes is een vervorming van het Griekse woord ‘eleemósune’ en betekent: barmhartigheid. In de bijbel wordt het gebruikt voor de gave aan de armen. Hier staat duidelijk dat als je barmhartigheid toont of een aalmoes geeft, dan moet je dit niet doen om de eer van mensen te ontvangen of aan de mensen om je heen te laten zien hoe goed jij bent. Neen, hier staat duidelijk dat je dan reeds je loon ontvangen hebt. Maar als je het in het verborgene doet voor het aangezicht van God, dan zal Hij het jou vergelden. Jouw loon zal dan bij Hem in de hemel zijn !

Lees de volledige preek