Het woord van zondag 13 oktober 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan lezen in Jesaja 45:9-13. De Here is een machtig God ! Er is niets anders nodig dan de Here, uw God. Wij kunnen overleggen, wij kunnen studeren, wij kunnen met wijsheid dingen in elkaar zetten, maar in alles: God heeft de leiding ! Hij heeft de controle ! Als wij denken met wijsheid iets te maken: het is onvolkomen ! In alles wat wij maken, in alles wat wij doen: het is onvolkomen ! Het is niet eeuwig. We kunnen werken, wij kunnen ploegen, wij kunnen alles geven wat wij hebben en vergaderen: het is onvolkomen ! Het wordt pas volmaakt als de Here er in betrokken is ! Dit is wat de Here zegt. Sommige mensen denken beter te weten hetgeen voor hun leven belangrijk is als de Here God. Ik denk hierbij aan een lied dat gezongen werd door een hele bekende zanger: “I did it my way”. Fijn voor hem. Dit lied zal hem ongetwijfeld veel geld hebben opgeleverd. Maar dat liedje heeft hem geen leven gegeven. Deze man is heel ver gekomen, maar onvolkomen was zijn weg tot zijn dood. Maar God zegt: “Waar ben je mee bezig” ? “Waar zijn jouw ogen op gericht” ? “Hoe kijk je naar hetgeen wat om je heen is” ? “Hoe kijk je naar je huidige leven in het vlees” ? Het mooie is dat we ons leven gewoon bij God neer kunnen leggen. Ik moet dan denken aan Paulus die op weg is en een bepaalde richting in wil gaan en dat hij dan door de Heilige Geest verhindert werden daar het woord te spreken. (Handelingen 16:6) Hij kon daar niet naar toe gaan, omdat het niet de tijd van de Here was. Sommige mensen, als dit hen gebeurt, die worden dan koppig. Ze worden eigenwijs. Maar bij de Here heeft alles Zijn tijd. Alle dingen worden gezegend in Zijn tijd !

Lees de volledige preek