Het woord van zondag 13 juni 2021

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Allerlei omstandigheden kunnen de mens treffen, ziekte, operaties…etc. Ook kinderen Gods worden deze situaties soms niet bespaard. Maar, prijs God, wij mogen deze situaties in de handen van God leggen. Hij heeft ons geschapen. Daarom weet Hij als beste wat ons mankeert. Hij is een machtig Geneesheer ! Soms komen we in problemen waar we niet gemakkelijk uitkomen. Vaak vragen we dan mensen om ons heen om ons te helpen met dat probleem. Soms vergeten we echter God om een oplossing te vragen. Koning Hizkia deed dat wel. Hij had een groot probleem. Hij ontving een brief van de koning van Ethiopië. Hij las hem, ging vervolgens naar het huis des Heren en legde de brief, al biddende, voor aan God. (lees: 2 Koningen 19:14-19) Zo moeten ook wij doen. Hebben wij een probleem ? Vraag God om je te helpen ! Want samen met God kom jeelk probleem ! Houdt vast aan God ! Wees niet afhankelijk van de raad van mensen voor het oplossen van je probleem. God heeft een oplossing voor je probleem ! Raad van mensen kan soms misleidend zijn ! Vertrouw op God ! Bidt voor elkaar ! Weet dat God voor jou zorgt ! Heb je een probleem met je naaste ? Vergeef elkaar ! Maak het goed met elkaar ! Maak een nieuwe start met elkaar ! Als je de ander vergeeft, zal God jou ook vergeven ! We gaan naar Jakobus 5:7-11. De Here is rijk aan barmhartigheid en ontferming ! De Here roept ons hier op om geduld te hebben. Hij geeft ons hier het voorbeeld van de landsman. De landsman zaait het zaad over het veld. Hij moet geduld hebben tot de regen valt opdat het zaad kan groeien en hij uiteindelijk kan genieten van de vrucht.

Lees de volledige Preek