Het woord van zondag 12 september 2021

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
We gaan lezen Marcus 10:46-52. Was Bartimeüs écht blind ? Fysiek wel ! Met zijn vleselijke ogen kon hij inderdaad niet zien. Hij had echter gehoord dat Jezus de lammen liet lopen, de doven het gehoor weer teruggaf en de blinden weer liet zien. Geestelijk blind was hij echter niet, want hij geloofde dat Jezus hem ook kon genezen. Jezus zei nl. tot hem: “Ga heen, uw geloof heeft u behouden”. Wat willen wij eigenlijk tegen God zeggen als wij zingen: “open mijn ogen, wil Jezus mijn Heer zien” ? Psalm 119:18 zegt dat zo mooi: “Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet”. “Here, neem de bedekking weg, laat mij zien met Uw We gaan lezen Marcus 10:46-52. Was Bartimeüs écht blind ? Fysiek wel ! Met zijn vleselijke ogen kon hij inderdaad niet zien. Hij had echter gehoord dat Jezus de lammen liet lopen, de doven het gehoor weer teruggaf en de blinden weer liet zien. Geestelijk blind was hij echter niet, want hij geloofde dat Jezus hem ook kon genezen. Jezus zei nl. tot hem: “Ga heen, uw geloof heeft u behouden”. Wat willen wij eigenlijk tegen God zeggen als wij zingen: “open mijn ogen, wil Jezus mijn Heer zien” ? Psalm 119:18 zegt dat zo mooi: “Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet”. “Here, neem de bedekking weg, laat mij zien met Uw ogen“. “Here, U bent een God van wonderen” !Wat zegt 2 Korintiërs 5:7 ? “- want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen”. De Here Jezus zal spoedig terugkomen ! De tekenen van deze tijd wijzen daarop ! Lees Matteüs 24:5-13. Wij zien deze dingen gebeuren voor onze ogen. Wat is onze geestelijke reactie hierop ? Zijn onze geestelijke ogen gericht op Jezus ? Verwachten wij Hem ? Of zijn wij geestelijk blind voor deze tekenen en gaan wij gewoon verder op onze eigen weg ? Jezus blindelings volgen ! Ik heb de Paralympische Spelen gevolgd. Er waren zwemwedstrijden waar ook blinden aan meededen. Zij werdenmensen begeleid naar hun startplaatsen. Zij hadden het vaste vertrouwen dat zij precies op de plaats kwamen waar zij moesten staan. Hoe is ons vertrouwen in de Here Jezus ? Jezus wil ook ons leiden naar de plaats die Hij voor ons bereid heeft. Staan wij Hem toe dat wij Hij ons leidt ? Hij heeft voor ons een woning bereid in de hemel. Satan wil ons verblinden met zijn leugens en misleidingen. Hij gunt ons het licht (van Jezus Christus) in onze ogen niet ! Ik wil met jullie gaan naar Romeinen 10:17. “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horenhet woord van Christus”. Jezus Christus, Hij is het Woord. (Johannes 1:1-5) Luister naar Hem ! We gaan verder met: Hebreeën 11:1. “Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet”. Jezus Christus, we mogen op Hem vertrouwen. Hij woont in onsde Heilige Geest. Hij heeft belooft dat Hij ons nooit zal verlaten. Wij zijn Zijn kinderen. Wij zijn veilig geborgen in Zijn hand. Wij zijn gekocht en betaald met Zijn dierbaar bloed. Als ik met de evangelisatiekraam in de stad sta, dan denk ik vaak als ik de mensen voorbij zie komen: “wat gaat er allemaal in hun hoofd om” ? In Micha 4:5 staat: “Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de Naam van de Here, onze God, voor altoos en immer”. Kunnen wij daar “amen” op zeggen ? Tot slot wil ik gaan naar: Habakuk 3:17-18. “Al zou de vijgeboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, en de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil”. Amen.