Het woord van zondag 12 juli 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Prijs de Heer ! Halleluja ! Ik ben wederom geboren in de Here ! Ik ben een nieuwe schepping ! Dit betekent dat we een hele andere situatie hebben als in de wereld. In gebieden in de wereld waar vaak tornado’s, zware stormen…etc. voorkomen hebben de mensen vaak een plaats waar ze veilig kunnen schuilen tijdens deze zware weersomstandigheden. Een schuilkelder, een bunker. Het huis wordt helemaal weggeblazen, soms tot de grond toe vernield, maar de mensen blijven ongedeerd in hun veilige schuilplaats. Ik wil vanmorgen met jullie lezen in Psalm 11:1-7. Schuil bij de Here ! Hoe is het als je onverhoopt gegrepen wordtbijv. een tornado en je komt om ? Laat de Here jouw schuilplaats zijn. Ook bij jouw sterven ben je bij Hem veilig ! We gaan naar Psalm 12:1-11. Maak je vrij van het juk van de wereld ! Maak je vrij van de zonde die jou wil verleiden !! Laat de zonde je niet belasten. Belijd je zonde bij de Here ! Zolang ik de zonde die ik doe binnen in mij houdt en niet belijdt bij de Here, dan gebeurt datgene wat in vers 3 staat: “Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag”. Als ik mijn zonde niet belijd bij de Here, dan vreet de zonde aan mij. Bedek je zonde niet ! Als je je zonde bedekt, dan gaat het steeds meer in je leven drukken. Als de Heilige Geest je overtuigd van zonde, ga tot de Here ! Belijd je zonde en wordt vrij ! Lees vers 5. “Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: ik zal de Here mijn overtredingen belijden en Gij vergaaft de schuld mijner zonden”. Als ik in wil gaan in de schuilplaats van de Allerhoogste, dan moet ik de zonde afleggen. Bedek ik mijn zonden, dan is daar het oordeel van de Here. Belijd ik mijn zonde bij de Here, dan is daar Zijn genade. De druk in de wereld gaat steeds meer en meer toenemen. Laat de Here jouw schuilplaats zijn ! Blijf in de Here ! Blijf veilig in de handen van de Here ! Verneder je voor God, dan zal Hij jou verhogen ! (Jakobus 4:10)

Lees de volledige preek