Het woord van zondag 12 december 2021

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil met jullie lezen Kolossenzen 3:5-17. Het nieuwe leven ! Hoe gaan we om met het nieuwe leven die we in Christus ontvangen hebben ? Zijn wij vergevensgezind naar elkaar toe ? Dit is heel belangrijk ! Als wij niet vergevensgezind zijn, dan vormt dat een blokkade om geestelijk te groeien in Christus. Waarom ? Omdat God liefde is. Hij heeft ons ook in Christus vergeven voor al onze zonden ! Jezus heeft daar voor Zijn leven gegeven aan het kruis op Golgotha. Geef Hem daarvoor alle eer en glorie ! Vergeef je naaste als hij of zij jou iets heeft aangedaan ! De Heilige Geest geeft jou de kracht om dat te doen. Vergeven is een belangrijk sleutelwoord in het geloof. We mogen het oude leven afleggen en in Christus in het nieuwe leven wandelen ! Maak een keuze in je leven ! Kies je voor het leven in deze wereld of kies je voor het leven met Jezus ? Het leven met Christus is niet saai. Neen, net het tegenovergestelde, het is een uitdaging ! Gods woord is een versterking voor jouw geestelijk leven met God ! Door Gods woord te lezen, leer je de wil van God kennen ! God heeft ons een eeuwig leven beloofd als wij Jezus Christus aannemen in ons leven ! Laten we lezen Psalm 1:1-6. Hier staat duidelijk dat we vastgeworteld in Christus moeten zijn, anders houdt je geen stand in het geloof ! Als je vastgeworteld bent in het geloof in Christus, dan heeft de satan geen vat op jou ! God zegent jou in Jezus Christus ! Hij zal in Christus voorzien in alles wat je écht nodig hebt ! God geeft overvloedig ! God is Almachtig ! Hij is de Allerhoogste ! Hij heeft voor jou Zijn eniggeboren Zoon naar de aarde gezonden. Jezus Christus, onze Verlosser ! Wees een getuige van Jezus Christus in deze duistere wereld ! Wees een licht in deze duisternis ! Verkondig Gods woord ! God is getrouw aan al hetgeen Hij beloofd heeft ! Hij zal doen wat Hij beloofd heeft ! “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden”. (Matteüs 7:7-8) We gaan naar Kolossenzen 3:1-4. “Bedenk de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn”. Dit is het nieuwe leven in Christus !