Het woord van zondag 12 augustus 2019

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen in Matteüs 6:25-34. Wij hoeven ons, als kinderen Gods totaal niet bezorgd te zijn over ons leven vandaag en morgen en in de toekomst. God zorgt voor ons. Hij weet wat wij nodig hebben. Toch, als mensen van vlees en bloed, doen wij dat soms. Zorgen over ons werk. Zorgen over onze kinderen. Kortom, zorgen over allerlei situaties. Wij willen vaak nl. zoveel mogelijk uit alles het beste te halen. Op zich is dat geen probleem. Want je wilt toch het beste voor je kinderen ? Je wilt toch dat je werkgever tevreden is over het werk wat je levert ? Echter, als je Jezus Christus ervaren hebt als je Redder en Verlosser, dan mag je weten dat al deze dingen in Zijn hand zijn. Je mag Zijn rust ervaren in al deze situaties. Jezus heeft gezegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn Naam”. (Johannes 16:23) Jezus Christus is de sleutel tot het Koninkrijk Gods ! Want niemand komt tot de Vader dan door Jezus. (Johannes 14:6) Jezus heeft de belofte gegeven dat Hij eens terug zal komen om ons, Zijn kinderen, tot Zich te nemen en te brengen naar de plaats die Hij ons bereid heeft in de hemel (Johannes 14:2-3) Bent u bereid voor Zijn komst ? In Jesaja 11:6-9 staat beschreven hoe het te dien dage zal zijn. Jezus predikte over het Koninkrijk van God. In vers 33 van Matteüs 6 zegt hij tot een ieder van ons om Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken. In Openbaring 21:1-8 spreekt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Lees de volledige preek