Het woord van zondag 12 april 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is Paasfeest ! De Here Jezus is opgestaan ! We mogen Hem grootmaken ! We gaan vanmorgen lezen 1 Korintiërs 15:12. Sommige mensen beweren dat er geen opstanding uit de doden is. Weet je, de Heer is waarlijk aan het kruis gestorven voor onze zonden. Hij is waarlijk begraven en Hij is waarlijk opgestaan ! Van niemand anders zijn er zoveel schriftelijke bewijsstukken dan van Jezus Christus van Nazareth. We kennen ongetwijfeld allemaal het opstandingsverhaal van Jezus. Op de dag na de sabbat gingen Maria van Magdala en de andere Maria voor dag en dauw naar het graf. Plotseling was er een hevige aardbeving. Een engel van God kwam uit de hemel, rolde de steen opzij en ging erop zitten. Zijn gezicht schitterde als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De mannen die bij het graf op wacht stonden sidderden van angst. Zij vielen op de grond en het leek wel of ze dood waren. De engel zei tegen de twee vrouwen: “U hoeft niet bang te zijn. Ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is, maar Hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden, zoals Hij had gezegd. Kom maar kijken waar Hij heeft gelegen. Ga nu vlug aan Zijn leerlingen vertellen dat Hij uit de dood is opgestaan. Zeg ook tegen hen dat Hij naar Galilea gaat. Daar al Hij hen ontmoeten. Dit kwam ik u vertellen”. Jezus, Hij is opgestaan !

Lees de volledige preek