Het woord van zondag 11 november 2018

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We lezen vanmorgen Matteüs 3:16-17. Prijs God, Hij heeft ook in ons welbehagen ! Vlak nadat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper, werd Hij door de Geest geleid in de woestijn om door de duivel verzocht te worden. Matteüs 4:1-11. Toen de duivel zag dat hij Jezus niet kon verleiden, liet hij Hem met rust. Hierna kwamen de engelen en dienden Jezus. Dit was het begin van Zijn bediening onder de mensen. We gaan naar Matteüs 4:12-22. Toen Jezus hoorde dat Johannes was overgeleverd, trok Hij Zich terug naar Galilea. Op de weg langs de zee van Galilea riep Hij Zijn eerste discipelen. Jezus gebruikt niet veel woorden. Hij zei tot hen: “Kom achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken”. We lezen hier dat zij terstond hun netten lieten liggen en Hem volgden. Jezus roept ook ons op om Hem te volgen. Als we dit doen dan zal Jezus ons dingen laten zien, die wij met ons verstand niet zullen kunnen bevatten.
Lees de volledige preek