Het woord van zondag 11 juli 2021

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil met jullie vanmorgen gaan naar Deuteronomium 10:12-13. Ik wil het vanmorgen hebben over de vrezen van de Heer. Bij het vrezen van de Heer wordt niet bedoelt angst hebben voor de Heer. Met het vrezen van de Heer wordt bedoelt ontzag hebben voor de Heer, respect hebben voor Hem. Hem vooral, zoals we hier kunnen lezen, lief te hebben. Hem te vrezenin al Zijn wegen te wandelen. God heeft ons Zijn Zoon gegeven. Jezus Christus, Hij heeft de kloof overbrugt tussen God en de mens. Die kloof was ontstaande zonden van de mens. Jezus Christus, Hij is de Weg en de Waarheid en het Leven. (Johannes 14:6) God roept ons om elkander lief te hebben gelijk Hij ons lief heeft gehad. Maar hoe kan ik God liefhebben, als ik mijn naaste haat ? We kunnen in 1 Johannes 4:20 en 21 lezen dat als ik mijn naaste, die ik zie, haat, dat je je dan moet afvragen of je God, die je niet ziet, wel waarachtig kunt liefhebben. Nog sterker, hier staat dat als je je naaste haat en je zegt dat je God liefhebt, dat je dan een leugenaar bent. Nogmaals, God roept ons op om elkander lief te hebben. Dien God met je ganse hart en met je ganse ziel. Onderhoud Gods geboden, opdat het je wél ga. Heb elkander lief en God boven alles ! Wandel met God ! Maak tijd voor Hem ! Bouw intimiteit op met Hem ! Leer Zijn stem te verstaan ! Leer Zijn wil te verstaan voor jouw leven ! God wil niets liever om samen met jou te zijn ! Bidt voor hen die jou haten. Beantwoordt hun haat voor jou met de liefde van God. Zet God op de eerste plaats in jouw leven ! Getuig naar jouw naaste van de liefde van God voor hem of haar ! God heeft elk mens lief. Waarom ? De mens is de kroon van Zijn schepping ! De mens is geschapen naar Zijn beeld. Jezus is gekomen om de mens te redden uit de duisternis ! Hij is gekomen om de mens te redden uit de macht van de zonde ! Daarvoor is Hij voor ons aan het kruis gegaan ! Hij heeft Zijn leven gegeven, opdat wij, uit genade, kunnen leven voor God ! Geef Hem alleen de eer in jouw leven ! De vreze Gods is ontzag hebben voor Hem ! Sta nederig en ootmoedig voor Hem ! Hij is een heilig en almachtig God ! Laat Hem jou gebruiken naar Zijn wil ! Vrees God en geef Hem eer ! Ik wil afsluiten met Psalm 86:11-17. Amen.