Het woord van zondag 11 april 2021

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Het is fijn om het woord van de Heer te horen. Het is fijn om geleerd te worden in Gods woord. Wij moeten nog zoveel leren met betrekking tot onze relatie met God. We blijven nooit uitgeleerd ! Vraag: Wat heb ik eigenlijk vanmorgen aan u te vertellen, met de nadruk op ik ? Antw.: eigenlijk niet veel Maar…… eigenlijk is dat maar goed ook. Want van mezelf heb ik niets. God, echter, wilZijn woord u leren. Als wij godsvruchtig willen leven, dan is het niet, in eerste plaats, wie wij zijn, maar het belangrijkste is wie God in ons is. In hoeverre laten wij Gods Geest toe in ons leven om te werken. Jezus zegt, op een bepaald moment, in gebed tot Zijn hemelse Vader: “Vader, niet Mijn wil geschiede, maar de Uwe”. Waarom cijferde Jezus Zijn wil, als mens, volledig weg voor het aangezicht van Zijn hemelse Vader ? Waarom kon Jezus Zijn leven volledig in de handen van God geven ? Antw.: omdat Jezus een zeer intieme persoonlijke relatie, als mens, had met Zijn Vader. Hij ging ieder dag de berg op om te bidden en Zijn Vader te vragen wat Zijn wil voor Hem was die dag. Hij stelde Zich volledig afhankelijk van Zijn Vader. In Johannes 5:19 lezen we dat Jezus zegt: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet de Zoon evenzo”. Jezus wist wie Hij was als mens en wat Zijn missie was. Hij moest als een onschuldig Lam sterven aan het kruis voor de zonden van de gehele mensheid. Hij was een Middelaar tussen God en de mens. Als de mens Hem aanneemt in zijn/haar leven als Heiland en Redder, dan wordt hij/zij voor God gerechtvaardigd. Dan worden de zonden hem/haar niet meer toegerekend. Nogmaals, het gaat niet in eerste plaats om mij of jullie. Het gaat om God in ons. In hoeverre laten wij God toe in ons leven ! Het gaat om Gods wil in ons leven ! God is liefde ! In Hem is geheel geen duisternis ! Ons leven is in Zijn hand ! Hij is de Almachtige Schepper van hemel en aarde ! God laat ons niet los.

Lees de volledige preek..