Het woord van zondag 10 oktober 2021

(Spreker: br. Angelo van Extel, voorganger Christengemeente Venlo)
Het is goed om elkaar te versterken, Gods woord met elkaar te delen. God is een goede God en Hij is zeer trouw. Het is goed om met elkaar te bouwen aan Gods Koninkrijk. De duivel is er gek op om verdeeldheid te zaaien onder Gods kinderen. Maar juist doordat wij samenwerken als gemeentes Gods, dan zullen wij zien dat Gods kracht zich openbaart. De wereld zal het zien ! Ik wil gaan spreken over Gods plan voor uw leven. Ik hoop dat u weet dat God een plan voor uw leven heeft ! Het maak niet uit of wij jong of oud zijn. Zijn plan met ons staat vast. Door het kijken naar het leven van Mozes wil ik u laten zien dat, onder welke omstandigheden u ook leeft, God getrouw is. Prijs de Heer, daar mogen we aan vasthouden ! Mozes werd als jonge jongen in zijn leven al bedreigd. Maar God had een plan met zijn leven. Gods plan met zijn leven was om verlossing te brengen aan een heel volk. Gelooft u, dat God ook u kan gebruiken om verlossing te brengen aan een heel volk ? Weet u, God heeft Zijn Gemeente, dat is het Lichaam van Jezus Christus, zo ingericht dat wij elkaar nodig hebben. Juist als wij werken voor God, dan hebben wij elkaar nodig ! Elk talent dat wij hebben, dat kan God gebruiken ! Maar ook wat er niet is, dat kan God geven ! De bijbel zegt dat wij moeten streven naar de gave van Gods Geest, zodat Zijn Gemeente wordt opgebouwd ! Maar weet u, als Gods plan in uw leven in werking komt, dat u dan tegenstand zult ervaren. We zien het in het leven van Mozes. Ten tijde van zijn geboorte was een bevel uitgegaan van de Farao dat indien een Hebreeuwse vrouw een zoon gebaard had, dat deze zoon gedood moest worden. (lees: Exodus 1:16) Ik had laatst een gesprek met een zuster die vertelde dat zij bij haar geboorte een navelstreng om haar nek zat. Ik zei tegen haar dat God een roeping voor haar heeft ! De satan wou niet dat zij levend geboren zou worden, maar God heeft dat niet toegestaan ! Prijs God ! Wanneer wij het hebben over het verlossingswerk van Christus, dan is dat een werk dat wij met zijn allen mogen doen. We zien in het verhaal van Mozes dat hij weggenomen werd bij zijn moeder. Maar uiteindelijk groeide hij op als een prins in het hof van de Farao. Als je dit leest zou je denken dat Mozes helemaal klaar was. Een gedegen opleiding aan het hof, dus…… succes gegarandeerd !

Lees de volledige preek…