Het woord van zondag 10 november 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion.
We gaan vanmorgen naar 2 Kronieken 20:1-7 Hier is een strijd aan de gang. Er is een grotere menigte opgetrokken om tegen Juda te vechten. Men heeft het Josafat bericht. Wat staat er: Josafat werd bevreesd. Hij was écht bevreesd ! Wat doet hij met deze angst ? Wat doet hij met deze dreiging die op hem afkomt ? Antw.: hij besluit om het aangezicht van de Here te zoeken. En niet alleen hijzelf ! Hij roept het gehele volk op om met hem voor het aangezicht van de Heer te komen. Vanuit alle dorpen en steden rondom kwamen de mensen om met hem te bidden. Weet je, soms hebben wij niet geleerd wat de wereld allang weet. In veel gevallen zwicht de overheid als het volk opstaat tegen allerlei wetten die hen worden opgelegd. Ze herzien vaak deze wetten als er massale protesten zijn. Dit alles ten gunste van het volk. Wat denk je wat God doet als het volk van God opstaat ? Denk je dat God niet hoort ? Dat God Zich niet laat verbidden ? Lees het verhaal over de val van Jericho ! (Jozua 5:13-6:20) Het volk van God had van de Here ontvangen om zeven dagen rondom Jericho te trekken met bazuingeschal.

Lees de volledige preek