Het woord van zondag 10 maart 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit 1 Petrus 5:1-11. Petrus vermaant hier de oudsten der gemeente. Hoe is deze vermaning bedoelt ? Petrus geeft hier iets mee voor hun bediening. Je kunt het zien als een moeder haar kind ’s morgens uitzwaait op zijn/haar weg naar school en vervolgens zegt: “kijk je goed uit op de weg” ! Het is een soort waarschuwing uit liefde. Er kan nl. iets gebeuren als hij/zij niet uitkijkt. Op dezelfde manier geeft Petrus een vermaning mee aan de oudsten. En niet alleen aan de oudsten maar wij lezen dat hij deze vermaning ook meegeeft aan de jongeren. Petrus spreekt hier de mensen bemoedigend aan. Hij spoort hier de mensen aan om in de rust van de Heer te blijven, in elke situatie, in alle nederigheid. Nederigheid is een vorm die wij in Nederland eigenlijk niet meer kennen. Tegenwoordig draait het bij de mensen steeds mee om het ‘ikke’. Je moet opkomen voor jezelf. De mens wordt steeds meer egoïstischer. Steeds meer op zichzelf gericht. Gevolg is dat de mens steeds eenzamer wordt. Want alles draait toch steeds meer om jezelf ? De mens is steeds meer bezig zijn eigen wereld te creëren. Gods woord roept ons hier op om nuchter en waakzaam te blijven. Nuchter betekent hier: laat je niet bedwelmen, laat je niet meenemen door een roes. Wees waakzaam ! De wereld wordt steeds meer hoogmoediger. Waarom ? Antw.: omdat dit de wil is van hem die in deze wereld heerst, dat is satan. Voor ons, kinderen Gods, is het steeds belangrijker om bewust te zijn wat er in deze wereld aan het gebeuren is. Moeten wij dan bang worden ? Neen, want er is verlossing door Jezus Christus !
Lees de volledige preek