het woord van zondag 10 januari 2021

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
In de Here zijn ? Dat moet toch een profeet zijn of een man Gods zijn ? Dan ben je elke dag in de Here ! Dan doe je alleen maar de wil Gods, toch ? Hoe zit dat eigenlijk ? Moeten wij mensen absoluut foutloos zijn ? Geenszins ! Maar…. als je in de bijbel leest over de grote mannen Godswie God machtige dingen kon doen, die moeten toch absoluut foutloos zijn geweest ? Neen, ook deze niet ! Ik wil met jullie lezen in Genesis 12:1-4 We lezen hier over Abram. We zien hier een hele mooie situatie. Abram wordt geroepende Here en hij doet meteen wat de Here van hem vraagt. Hij was een echte man Gods ! De Here zegt tot hem dat Hij hem gaat zegenen en dat Hijhem een geweldige zegen gaat realiseren ! Diverse keren, je kunt het lezen in Genesis, zegt de Here opnieuw tot Abram dat Hij hem gaat zegenen. De Here God belooft hem dat Hij hem tot een groot volk zal maken en zijn volk zal worden als het zand der zee of als de sterren aan de hemel. Ontelbaar ! Wij nu weten dat de Here dat gedaan heeft ! God is getrouw aan Zijn woord ! Toch lezen wij verderop in Genesis dat Abram ook maar een mens was. Een mens met fouten ! Een gewoon mens zoals jou en mij met al zijn strijd ! En weet je wanneer onze strijd naar voren komt ? Jouw zwakheid komt naar voren als er druk op komt ! Maar….wat doet Abram eigenlijk als er druk op hem komt ? We gaan verder lezen in Genesis 12 vers 10-20. Vanwege de hongersnood in zijn land trok Abram en zijn vrouw Sarai naar Egypte. Omdat Abram bang was dat de Egyptenaren hem zouden doden omdat zijn vrouw Sarai schoon van uiterlijk was zei hij tegen haar: “Zeg toch, dat gij mijn zuster zijt”.

Lees de volledige preek