Het woord van zondag 1 september 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Prijs de Heer, dat wij de Here mogen kennen. We hebben een levende God ! Waar het om gaat is dit: hoe is onze geestelijke gesteldheid ? Waar leven wij naar toe ? Wie is onze God ? Wie zijn wij ? Vanmorgen lezen wij uit Matteüs 24:45-47. De vraag hier is: “Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf……” ? Wie laat zich niet afleiden door al de dingen die om hem/haar heen gebeurt in deze wereld ? Wie is degene die zijn/haar leven alleen maar focust op de Here Jezus Christus ? Wie is de Here Jezus Christus voor jou ? Wat heeft Hij tot jou gesproken ? Of beginnen wij steeds meer te geloven in hetgeen de wereld tot ons spreekt ? God zegt in Hebreeën 12:13: “…en maakt een recht spoor met uw voeten….”. Gods woord is gezond voor ons ! “Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente”. (Spreuken 3:7-8) Laat niet zovelen jouw leraar zijn. (Jakobus 3:1) Zoek de waarheid in Christus ! Laat Gods woord tot jou spreken ! Als Jezus hier spreekt over wie de trouwe en verstandige slaaf is, dan spreekt hij over de tijd van de laatste dagen. Hij heeft het dan over de eindtijd. Niet toevallig gaat het in het volgende hoofdstuk over de wijze en de dwaze maagden. Wij moeten leren de Geest van God te verstaan ! Leer te onderscheiden waar het op aankomt ! Laat je leiden door de Heilige Geest ! Volg datgene wat Gods Geest jou geeft om te doen ! Vraag jezelf af: is hetgeen jouw plan voor jouw leven belangrijk óf is Gods plan voor jouw leven belangrijk ?

Lees de volledige preek