Het woord van zondag 1 november 2020

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
In bepaalde omstandigheden is vertrouwen op God best moeilijk. Het kan zijn als je ziek bent, soms in privé omstandigheden of soms op je werk…etc. Belangrijk is dat we onze situatie toevertrouwen aan God. Weet je, God heeft ons geschapen. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Wij kunnen Hem vertrouwen, want Hij weet precies hoe wij in elkaar zitten. God wil mét ons zijn. We mogen een persoonlijke relatie met Hem hebben. Net zoals God in het oude testament mensen als Noach, Abraham, Mozes, David…..etc. gebruikt heeft, zo wil Hij ons ook gebruiken. Maar we moeten ons vertrouwen wel op God stellen ! God wil ons helpen in alle omstandigheden ! God is niet alleen mét ons, neen, Hij is ook in onsde Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons helpen met alle keuzes die wij maken in ons leven. De Heilige Geest laat ons ook zien als we iets verkeerd hebben gedaan. We mogen dan tot God gaan en Hem om vergiffenis vragen. We gaan naar Psalm 139:1-6. Hier zien we dat God ons doorgrondt. Hij kent onsen door. Hij wil onze Leidsman zijn in ons leven. Laten wij ons nederig op stellen naar Hem toe !

Lees de volledige preek