Het woord van zondag 1 december 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion.
We gaan lezen Psalm 103:1-5. “Loof de Here, mijn ziel” ! Hier laat Gods woord zien wat er gebeurt als wij naar de Here gaan. De Here is het die ons vernieuwt naar de innerlijke mens. Hij is het die ons geneest ! Genezing niet alleen lichamelijk, maar ook naar ziel en geest ! In de wereld kent men de uitspraak: “in een gezond lichaam woont een gezonde geest”. Weet je, er is maar één gezonde geest, nl. de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in je woont, dan wil Hij jou genezen. Dan wil Hij jou herstellen. Dan wil Hij jou vernieuwen. Hij wil je, als het ware, terugbrengen naar hoe God de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. Wat betekent dat, dat je geschapen bent naar het beeld en gelijkenis van God ? Er is een lied dat zegt: ‘Maak mij een beeld van U’. Wat moet ik mij dan voorstellen als ik een beeld ben van God ? Jezus zegt op een bepaald moment tegen Filippus: “Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien…”. (Johannes 14:9) Ben ik dan een foto ? Als ik een beeld ben van God, dan ben ik beslist geen foto, want een foto heeft geen diepte. De fotograaf probeert wel diepte in de foto te brengen, maar je kunt niet in de foto gaan om bijv. iets te pakken. Ik hoop niet dat jij een foto wil zijn van God. Weet je, als de Here zegt dat wij een beeld zijn van Hem, als Gods Geest in ons woont, dan zijn wij tastbaar kinderen van God. Dan zijn wij tastbare gelijkenissen van God. En waar uit zich dat dan in ? We gaan lezen in Matteüs 10:7-14. De Here Jezus zegt hier: “Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit”. De Here roept ons op om die dingen te doen. Je bent geen foto van Jezus, neen, je bent een beeld van Jezus ! Je bent de vertegenwoordiger van Jezus !

Lees de volledige preek