Het woord van paas-zondag 21 april 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Als we de bijbel van het begin tot het einde zouden bekijken, dan zullen we zien dat God een heel specifiek plan heeft. In het begin wordt al heel duidelijk gewezen dat God de mens gaat verlossen. Door het hele oude testament heen zien we dat door profetieën wordt gesproken de Eeuwige, de Verlosser, het zaad van God. We gaan naar Jesaja 7:14. Hier wordt al heel duidelijk dat God laat zien hoe Hij geboren zal worden. Immanuël betekent: “God met ons”. Hier wordt dus duidelijk gezegd dat Jezus geboren zal worden uit een maagd. Dus Jezus was niet alleen mens, Hij was ook “God met ons”. We gaan verder naar Jesaja 9:5. Ook hier wordt over Jezus gesproken. Hier wordt Hij al met God benoemd. Hier wordt de persoonlijkheid van de verwachte Messias, de verwachte Verlosser al beschreven dat Hij uit God was en dat Hij God wàs ! We gaan naar de brief van Johannes. We lezen in hoofdstuk 18 t/m 19 over dat Jezus gevangen is genomen, dat ze Hem gemarteld hebben en dat ze Hem gekruisigd hebben.

Lees de volledige preek