Het woord van 7 februari 2021

Preek: zondag 7 februari 2021 (spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De Here heeft een eigen wijze om met dingen om te gaan. Hij is een machtig God ! Hij is de Schepper van hemel en aarde en Hij weet daarom precies hoe alles functioneert. Ik wil met jullie vanmorgen lezen in Lucas 13:1—5. De Here spreekt hier net nadat Hij gesproken heeft over de eindtijd. Dus over de tijd waarin wij nu zitten. Het is heel belangrijk dat wij ons in ons leven richten op de Here. Er gebeurt van alles in deze wereld en wij maken ons soms zorgen over bepaalde dingen. Maar de Here zegt dat wij ons mogen verheugen in Hem ! Maar het probleem met ons mensen is dat wij ons somsallerlei dingen laten meenemen. Ook hier in dit bijbel-gedeelte komen mensen naar Jezus toe. Ze zien allerlei dingen gebeuren om zich heen. Er zijn mensen vermoord. Er zijn ongelukken gebeurd. De mensen zitten met allerlei vragen. Maar Jezus zegt niet: “wat zielig wat deze mensen overkomt” ! Jezus spreekt hier eigenlijk over een heel andere zaak. Hij zegt hier in feite dat dit een lot is wat de wereld treft. Het is een gevolg van de zonde ! De wereld zoekt altijd andere redenen waarom dit gebeurt. Want als je God niet wilt erkennen, dan kun je ook niet zeggen dat hetgeen in de bijbel staat klopt ! Dus zoeken zij andere redenen. Maar wij kunnen wel naar alles hetgeen in deze wereld gebeurt, maar wat zegt God ? Hij zegt dat het gaat om wie jij bent ! Wij gaan naar 1 Samuël 16:1-13. Hier zien we het verschil hoe God werkt en hoe de mens denkt. De Here zegt tot Samuël dat hij niet bij de omstandigheden moet zitten. Saul was nl. in ongenade gevallen bij God. De Geest des Heren was geweken bij hem en voor de Here zou hij niet langer meer koning zijn over Israël.

Lees de volledige preek