Het woord van zondag 6 februari 2022

Preek zondag 6 februari 2022. (spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
(Gepubliceerd door br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Ik bemerk, net als vele voorgangers met wie ik spreek, dat mensen een kerk verlaten om naar een andere kerk te gaan. Waarom dan ? De redenen zijn dan bijv. “hier zitten te veel oudere mensen” of wat ik weleens heb gehoord “ik zoek een Surinaamse gemeente” of “in die andere gemeente is veel meer jeugd” of meer van dat soort redenen. Als voorgangers vragen wij dan ons af: “waarvoor komt men eigenlijk in de kerk” ? Kom je voor de kerk ? Weet je, jij bent de kerk ! Het gebouw is niet de kerk ! De mensen zijn de kerk ! Sterker, er is maar één kerk Alleen omdat de kerk zo groot is, daarom zijn er allemaal aparte gebouwtjes nodig opdat de mensen allemaal een dak boven het hoofd hebben. Belangrijk is het om de gezindheid van Christus te hebben ! Dat we in die gezindheid van Christus Gods huis bouwen ! Daarvoor zijn we allemaal bouwstenen. (1 Petrus 2:4-5) We gaan lezen Romeinen 8:5-11. “Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont”.

Lees de volledige preek…