Het woord Zondag van 31 juli 2022

(spreker br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
God wil ons ondoorgrondelijke dingen doen zien. (lees: Jeremia 33:3) Dingen die wij met ons verstand niet kunnen bevatten. Als wij deze dingen willen ervaren dan moeten wij wel de juiste keuze maken. En, weet je er is maar één keuze mogelijk. Er is ook maar één weg die wij dan zullen moeten gaan. Er is ook maar één Naam door wie wij behouden kunnen worden voor de eeuwigheid ! En juist door voor die ene Naam te kiezen en Hem ons leven toe te vertrouwen, dan zullen wij kinderen Gods worden en wij ontvangen de Heilige Geest. (Lucas 8:10) Jozua had al duidelijk een keuze gemaakt. (lees: Jozua 24:15) Broeders en zusters, open je hart, ziel en geest voor God. (Jeremia 32:25) De Here geeft de opdracht de akker te kopen, terwijl deze in bezit is van de vijand, de Chaldeeën. Wie koopt er nou iets wat in de hand van de vijand is ? Toch zegt de Here dit. Waarom ? Omdat de Here weet wat voor plan Hij heeft met deze akker. Hij houdt geen rekening met de vijand ! De Here doet boven bidden en denken ! lees: Jeremia 32:26 en 27) Soms gebeuren er dingen in ons leven, waarvan wij ons afvragen: waarom laat de Here deze dingen toe in ons leven ? Of is dit alleen met mij ? Belangrijk in zulke situatie is op de Here te vertrouwen. Stel je geloof in werking die je van Godswege ontvangen hebt. (Hebreeën 11::1) Stel je gaat met een aantal broeders en zusters wandelen door het bos. Je kiest expres een route dat gaat door modderige paden. Hoeveel bewandelen deze modderige paden met de Here te loven en prijzen ? En hoeveel gaan er klagen en mopperen, ziende enkel en alleen op de modder ? Ook de rijke jongeling moest een radicale keuze maken’(Lucas 18:18-27) Kunnen wij vol overtuiging zeggen: Ik kies de weg van Jezus ?