Het woord van 28 februari 2021

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij Jezus. God is een geweldig God ! Ik wil met jullie gaan lezen in Romeinen 8:31-39. Wij zijn gekocht en betaaldhet bloed van Jezus Christus ! Wij zijn vrijgekochten van de Here ! Dat betekent dat er geen enkel iets is wat tegen ons kan zijn. Wij zijn in Gods handen ! Hij is ons leven ! En dat geloof en dat vertrouwen mogen wij ten alle tijde en in alle omstandigheden hebben in Hem. Sterker nog: dit is ons fundament. Christus is ons fundament ! Vanuit Hem leven wij ! Dat betekent dat wij niet stilstaan in een situatie, maar dat we juist in de zekerheid van het geloof stappen kunnen zetten. Dat we de weg kunnen gaan die de Here voor ons heeft. Want wie weet wat vóór hem of haar is ? Wie weet als iemand ’s morgens opstaat en zijn voordeur uitloopt wat er kan gebeuren ? Wie weet wat er gebeurt als hij naar zijn werk gaat ? Of wie weet als het werk voorbij is ? Of wie weet….als ? We gaan er vanuit dat alles goed gaat. Maar weet je wat het mooie is ? Ons leven is in de handen van God en wij hebben leven tot in alle eeuwigheid ! Ik mag er van verzekerd zijn dat er helemaal niets is dat ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Jezus Christus ! Dit mogen we vasthouden. Wat betekent het dat je wandelt in de zekerheid van God ? We hebben daar voorbeelden van in de bijbel. Ik zou met jullie willen gaan naar Genesis 22 1-19. Abraham was een man Gods. Hij wandelde naar de wil van God. Hij luisterde naar hetgeen wat de Here zei en deed wat de Here hem zei. Mensen horen van allerlei dingen, maar het belangrijkste is om te onderscheiden wat de wil van God is ! Als je meent te verstaan dat de Here jou iets geeft, toetst het dan of het écht van de Here is ! Abraham deed wat God tot hem gesproken had. Hij ging niet in discussie met God. “Maar Here, ik heb maar één zoon, ik hou van hem en hij is verwekt naar Uw belofte”! Met dit alles had Abraham met God in discussie kunnen gaan, maar hij deed dit niet ! Abraham vertrouwde volledig op God !

Lees de volledige preek