Het woord van 17 november 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion.
Ik wil met jullie vanmorgen lezen uit Efeziërs 3:14-19. Paulus zegt hier: “Om die reden buig ik mijn knieën……”. M.a.w. : “ik verneder mij……”. Soms is het nodig om op de knieën te gaan. Het is nodig dat alle dingen die wij zelf hebben opgebouwd hebben en die niet goed zijn voor onze persoonlijke relatie met God, dat die verbroken worden. Dat we uit onze vaste patronen en paden komen. En dat we dan met een schone lei onze persoonlijke relatie met God kunnen voortzetten. Dit is wat Paulus doet. Hij buigt zijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Als je opgebouwd wil worden in je leven, dan moet je gaan naar Degene die het leven geeft. Naar Degene waaruit het leven is voortgekomen, opdat Hij jou kan geven wat je écht nodig hebt. Naar Degene die je op de juiste wijze en op de juiste tijd kan adviseren wat wel of niet moet doen. “….opdat Hij u geve naar de rijkdom Zijner heerlijkheid….”. (vers 16) Dus: niet naar jouw beperktheid. Hoe dan wel ? Lees wat er verder staat in vers 16: “….met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens”. Het is door de kracht van de Heilige Geest ! Laat de kracht van de Heilige Geest je doorstromen ! Blijf niet meer reageren vanuit je verstand of je vlees !

Lees de volledige preek