Het woord van 16 december 2018

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)

Ik wil het vanmorgen hebben over angst. Angst is een emotie wat in ons ingebouwd is. Soms hebben wij dat onder controle en soms niet. Je kan angst soms zelf creëren. Hoe bedoel ik dat ? Als je je door je vrienden laat verleiden om te gaan bungy-jumpen, terwijl jij dat nog nooit gedaan hebt, dat zoek je de angst op. Het kan zijn hoogtevrees of het kan ook de angst zijn van: “wat als die elastiek niet doet wat het moet doen” ? Met het catastrofale gevolg van de dood ! In feite zoek je dan de angst zelf op. Angst is echter niet van God ! De bijbel spreekt over de vreze voor God. Vreze staat hier niet voor angst voor God, maar voor respect voor God. Ontzag voor God in ons loven het prijzen voor het aangezicht van God en ontzag voor God in onze stille tijd met Hem. Heb geen angst voor mensen, maar wees vrijmoedig in het getuigenis. Ik had afgelopen week een gesprek op mijn werk met een leidinggevende. Hij is katholiek en hij gelooft ook in de God van Abraham, Isaak en Jakob. Die man slaapt al jaren maar drie of vier uren per nacht.
Lees de volledige preek[:]