Het woord van zondag 13 februari 2022

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We gaan naar Genesis 12:1-3. God spreekt hier tot Abram. Hij zegt tot Abram dat hij zijn vaders huis moet verlaten en te gaan naar het land dat God hem wijzen zal. Abram aarzelt niet en hij doet wat God hem vraagt. Echter Abram weet niet de bestemming waar God hem wilt hebben. Maar hij vertrouwt God volkomen. Hij had een hele intieme relatie met God. Je kunt wel een relatie hebben met iemand, maar als deze relatie niet gebaseerd is op vertrouwen, dan loopt deze relatie serieus gevaar om te mislukken. Als wij een intieme relatie met God willen opbouwen, dan moet wij vertrouwen op Hem. Wij moeten dan doen wat Hij van ons vraagt in het volste vertrouwen dat Hij weet wat goed voor ons is. Wij gaan naar Genesis 22:1-19. Hier wordt Abrahams geloof op de proef gesteld. God vraagt Abraham om zijn zoon te offeren. Als Abraham op het punt staat om dit te doen, wordt hij daar van weerhouden door een Engel des Heren. Hoe is het met ons ? Hebben wij net zoals Abraham een groot geloof dat wij alles doen wat God van ons vraagt ? Als God tot ons spreekt, komen wij dan in actie ? Of twijfelen wij ? Ik wil jullie een voorbeeld geven uit Gods woord van iemand die Gods woord gehoord heeft en dan actie onderneemt. Ik wil met jullie gaan naar Marcus 5:25-34.We lezen hier dat deze vrouw die aan bloedvloeiingen leed al haar geld aan vele dokters had besteed om tot genezing te komen. Helaas ! Zij had van Jezus gehoord en had het vaste vertrouwen dat Hij haar kon behouden door enkel Zijn kleed aan te raken ! Zij wurmde zich door de massa en raakte Zijn kleed aan en genas terstond ! We gaan naar Lucas 17:6. Hier spreekt de Here over het mosterdzaadje. Het is één van de kleinste zaadjes die er bestaan. Als je niet oppast, waait het weg. Jezus zegt hier tot Zijn discipelen dat als zij een geloof zouden hebben als een mosterdzaadje dat als zij tot een moerbeiboom zouden zeggen om ontworteld te worden en in de zee geplant te worden, dan zou dit geschieden ! Geloof in God is iets fantastisch. Geloof in God met geheel je hart. (lees: Romeinen 10:9) Wees niet bang om in actie te komen voor God, want Hij beschermd jou ! We gaan naar Hebreeën 11:1. “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet”. Laten we gaan naar Jacobus 2:14-26. Hier staat duidelijk dat geloof zonder werken dood is ! Natuurlijk dient hierbij vermeldt te worden dat Gods woord ons wijst op onze verantwoordelijkheid om, als wij denken dat de Here iets van ons vraagt om te doen, dit te toetsen aan Gods woord, de bijbel, en een duidelijke bevestiging van de Here te vragen of dit ook daadwerkelijk Gods wil is zoals bijv. ook Gideon dit deed. (lees: Richteren 6:36-40) Amen !