Help Sint Maarten

De inzamelings-actie “Help Sint Maarten” die Pg SION Venlo, tijdens de Vossener-Burendag heeft gehouden, heeft € 508,77 bijeengebracht. Pinkstergemeente SION heeft dit bedrag aangevuld tot € 2.333,77
Dit bedrag is op 1 oktober 2017 overgemaakt naar Sint Maarten voor directe hulp. Met dank aan alle gevers/helpers. Top!!!