Help Sint Maarten

De tellerstand bij onze actie “Help Sint Maarten” staat alweer op € 1.020,- Afgelopen week werd nogmaals duidelijk hoeveel schade de orkaan Irma heeft aangericht en hoe traag werkelijke hulp op gang komt. De ramp die zich nu aandient is mogelijk nog veel groter dan de storm heeft aangericht. Mensen verliezen hun jobs, toerisme ligt helemaal stil, herstelwerkzaamheden komen moeilijk en nauwelijks op gang.BID VOOR DE MENSEN VAN SINT MAARTEN!!! Als deze mensen geen hulp krijgen en de hoop verliezen zijn de gevolgen niet te overzien. Vandaar onze oproep “HELP SINT MAARTEN”. Een eerste bedrag is reeds, voor directe hulp, op bestemming. Wij hopen spoedig een tweede bemoediging te mogen sturen. Helpt u mee? info: www.pgsion.com – info@pgsion.com