Het woord van zondag 8 augustus 2021

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vanmorgen lezen met jullie Romeinen 12:1-2. De Here heeft een zegen voor ons. Paulus vermaant ons hier dat we niet gelijkvormig aan de wereld zullen worden. De wereld is continu ons aan het pressen, aan het duwen. Maar de Here heeft ons geroepen. Hij heeft ons gekocht en betaald met Zijn dierbaar, kostbaar bloed ! Dat betekent dat wij Hem toebehoren ! Als je naar de supermarkt gaat en ik stop wat spullen in mijn winkelwagentje, dan zijn die spullen nog niet van mij. Pas als ikde kassa gegaan ben en als ik die spullen heb afgerekend heb, dan pas behoren ze mij toe. Ik heb ze gekocht en betaald ! Vervolgens ga ik naar huis en gebruik de spullen voor de doelen waarvoor ik ze gekocht heb. Wij behoren de Here toe en Hij gebruikt ons voor Zijn doel waarvoor Hij ons heeft geroepen met onze gaven en talenten. Hij heeft ons gekocht en betaald ! Laten we er van bewust zijn dat we Hem toebehoren en niemand anders ! We gaan naar 1 Korintiërs 3:16-17. Hier staat duidelijk dat we hem toebehoren. We zijn nl. Gods tempel ! De Heilige Geest woont in ons ! We gaan naar Efeziërs 4:1-8. Ook hier worden we aangesproken wie we zijn in Christus. We worden hier vermaand waardig te wandelen de roepi0ng waarmede wij geroepen zijn. God doet niet iets zo maar ! Neen, God is bezig met een plan ! En van dat plan, daar maken wij, ieder persoonlijk, deel van uit ! God is bezig met een reddingsplan, een verlossingsplan, een genade-plan ! Ik bemerk de laatste tijd dat de wereld steeds meer ‘christelijke’ films vertoont met een schijn van geestelijkheid. Je ziet dat er geknipt wordt in de films. Met name de christenen wil ik waarschuwen om niet alles op te nemen voor wààr ! Weet je waar de ellende mee begon voor ons in den beginne ? Antw.: Met de slang die Eva verleidde om te eten van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad, waarvan God had geboden daar niet van te eten. (Genesis 3:1-6) De zonde begon met het horen (naar de slang) en vervolgens met het zien ( de begeerlijkheid van de vrucht). Zo is het ook heden ten dage. We krijgen heel veel te horen en heel veel te zien. Vooral op tv en internet ! We worden steeds meer geconfronteerd met hetgeen voor de wereld waarheid is !

Lees de volledige preek..