5 Maart Studieseminar: “Het geheim van Israël”

Op donderdag 5 maart is er in Venlo een studieavond met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Het geheim van Israël.

De bijeenkomst vindt plaats in de Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84 in Venlo-Blerick. De aanvang is om 20.00 uur (inloop 19:30), toegang is gratis.

Er is verkoop van producten uit Israël. Meer informatie: https://pgsion.com/