Het woord van zondag 25 november 2018

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Handelingen 10:34-39. We lezen hier dat Petrus ergens begint te spreken. Eigenlijk is dit een heel vreemd moment in de bijbel. Want dit is de eerste keer dat, in feite, vanuit de Joden, men naar de heidenen toe het evangelie gaat brengen. Dit was de eerste keer dat men die stap neemt. Want eigenlijk was het idee dat het woord van God alleen voor Gods volk, de Joden, was gekomen. Als je in het oude testament leest, dan lees je eigenlijk alleen maar over de relatie tussen God en Zijn volk, de Joden. Maar op een bepaald moment dan blijkt dat, wat betreft het Joodse volk, dat de Here hen wakker maakt. God maakt hen duidelijk dat Zijn woord niet alleen voor hen is. Zijn plan is veel groter. We lezen in Handelingen 11:1-10 Petrus begint hen uit te leggen precies wat hij gedaan had. Hij wilde de apostelen duidelijk maken dat hij de wet niet overtreden had. Hij was niet zomaar naar hen gegaan met het evangelie, maar op een beeld van God.
Lees de volledige preek[:]