15 maart | Studieavond met Peter Pellemans in Venlo

Op donderdag 15 maart is er in Venlo een studieavond met Peter Pellemans, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Sara en Hagar, twee verbonden. De bijeenkomst vindt plaats in de Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84 in Venlo. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Sara en Hagar, twee verbonden
In de Galatenbrief schrijft Paulus over Sara en Hagar en hun levens zit een diepere zin, een allegorie, zoals Paulus zegt. De Heere had Abraham geweldige beloften gedaan. Hij zou hem zegenen, tot een groot volk maken en zelfs tot een zegen voor de wereld laten zijn. Maar Abraham en Sara waren oud, te oud om samen kinderen te krijgen. Daarom had Abraham bij zijn slavin Hagar een zoon (Ismaël) verwekt, in de verwachting dat de Here via deze zoon zijn belofte gestand zou kunnen doen. Later wordt aan Sara, door bovennatuurlijk ingrijpen, een zoon geboren: Isaak. Deze is de wettige erfgenaam van de beloften. Uit hem bouwde de Here het volk Israël en uit hem kwam uiteindelijk de Messias voort. Hagar met haar zoon Ismaël in slavernij, maar Sara baarde de zoon van de belofte, de vrije.

Achtergrond spreker
Peter Pellemans is getrouwd en heeft twee kinderen. In 1988 kwam hij tot geloof. Als oud-voorganger heeft hij vele jaren mogen dienen in een gemeente in Weert (Limburg). Sinds enige jaren is hij onder meer actief als docent voor de stichting Shoresh in Nederland. Hij geeft de Kesjer-cursus, over de Joodse wortels van het christelijke geloof.