Welkom

Graag begroeten wij u op onze vernieuwde website, waarop u info over ons en onze activiteiten vindt. Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Geen berichten gevonden.

Nieuws

(spreker: br. Rob Koreneef , voorganger uit Balen, België)
De namen van God. Weet u wat de naam El Elohim betekent ? Antw.: Elohim bestaat eigenlijk uit 2 woordjes. ‘El’ dat is het woordje ‘God’. En alles wat in het Hebreeuws meervoud is, dat eindigt op ‘im’. Dus als je in het begin van Genesis hebt over de hemelen, dan heb je ‘hasjanahim’. Dus in het begin schiep God de hemel en de aarde, dan staat er in het meervoud hemelen. Een hemel voor Hem en een hemel voor ons.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar 1 Korintiërs 15:1-10. We zijn kinderen van God, gekocht en betaald met het bloed van Jezus ! Wat wilt dat zeggen dat wij kinderen van God zijn ? Wat wilt dat zeggen voor het leven dat wij hebben ? Wat zegt de wereld daarvan ? Waar staan wij ? Als ik kijk naar Paulus, naar zijn leven, dan zie ik dat zijn leven heen en weer geslingerd werd door allerlei omstandigheden. Soms ging het gemakkelijk, maar vaak ging het ook moeilijk. Hij ondervond veel hindernissen en veel tegenwerking. Soms gevangenschap. Vervolging. Maar in dit alles vertrouwde hij op God. Want uiteindelijk wist hij dat alleen God het voor het zeggen had. God was zijn Leidsman en Raadsman.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is vandaag de eerste zondag van het nieuwe jaar. We mogen alles verwachten van onze hemelse Vader ook dit nieuwe jaar. Prediker zegt: “Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd….”. (Prediker 3:1) Elke tijd heeft zijn gelegenheid. Het is nu dat wij het nieuwe jaar beginnen. Ik geloof dat God momenten heeft gegeven om dingen af te sluiten en opnieuw te beginnen. Het is tijd om lasten die je in je leven hebt, om die achter je te laten. En om een nieuwe start te maken in dit nieuwe jaar. Als God iets begint, dan begint Hij vanuit het niets. En uit het niets creëert Hij Zijn schepping.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is geweldig om Kerst samen te mogen vieren ! Samen de Heer groot te maken met broeders en zusters uit allerlei landen. In de wereld draait Kerst allen maar om eten, drinken, feesten….als het maar gezellig is ! Daarmee probeert men de ontwikkelingen die in de wereld gaande te zijn te maskeren. Als men zich maar happy voelt. Daar draait het om ! Echter… Kerstmis is geen feest om zich alleen maar happy te voelen. Kerstmis is een feest van vrede op aarde! Dit was de insteek van Kerst wat wij van Godswege mogen kennen. Hier wordt vandaag de dag zo gemakkelijk aan voorbij gegaan. De wereld gebruikt de vijfpuntige ster. Wij, christenen, gebruiken de zespuntige ster, de Davidsster. Want Jezus is uit de Joden. Het gaat om de God van Abraham, Isaak en Jakob. Het gaat om de belofte van Godswege gegeven aan Abraham. Het is door het Joodse volk gedragen door de eeuwen heen. De verwachting van de komst van de Messias. We lezen vanmorgen uit Jesaja 7:14. De Almachtige zal u een teken geven ! Het Joodse volk spreekt de naam van God niet uit, uit respect voor wie Hij is. Maar de Heer ziet om naar Zijn volk. Hij kent Zijn volk. Hij weet wat maaksel de mens is. Hij heeft de mens zelf geschapen. Deze God heeft een machtig plan. Hij weet hoe de wereld, na de zondeval, zich heeft ontwikkelt. Zonde, haat en bitterschap heeft zich verspreid in deze wereld ! Zonde, ziekte en dood heeft zich ontwikkeld door de eeuwen heen ! Ook oorlogen en geweld hebben zich steeds verder ontwikkeld. En dit alles zal zich nog verder ontwikkelen in de toekomst ! Vrede is, kennelijk, geen proces van mensen. Waarom niet ? Omdat de mens al eeuwen bezig is om voor de vrede te vechten ! Mensen vechten voor ‘hun’ vrede en zij moordden mensen uit ! Maar God, de Schepper van hemel en aarde, kwam met een boodschap van échte vrede. Jezus Christus, Immanuël, naar de belofte die Hij gegeven heeft aan Zijn volk en aan ons, kinderen Gods, die uit de heidenen zijn. Die belofte is reeds vervult. De maagd is zwanger geworden door de Heilige Geest ! Jezus is geboren van Godswege in Bethlehem ! We kennen het Kerstverhaal ! Dit is alles voorspeld in het oude testament. Gods plan gaat gewoon door ! Alle beloften die door God gegeven zijn, door Zijn profeten, zullen vervuld worden ! Daarom zijn we vandaag hier. Omdat ik geloof dat ware vrede alleen van God komt. Vandaag de dag verwachten wij de Here jezus. We verwachten Zijn komst. En dit zàl echt gebeuren ! De druk in de wereld zal toenemen. Ook daar spreekt Gods woord over. Maar…er is een uitweg die God gegeven heeft. JEZUS CHRISTUS. Maria moest Hem de naam Immanuël geven, God met ons ! Het verlangen van God is nl. om in ons midden te zijn. Dit vieren wij vandaag. Jezus is geboren ! Amen

(spreker: br. Rob Koreneef , voorganger uit Balen, België)
We leven in een periode waarin de gemeente van Jezus Christus stilstaat bij de wederkomst van Jezus. In het volgende bijbel-gedeelte neemt Jezus zelf het woord. Hij spreekt letterlijk een boodschap uit tot ons. Tot eenieder persoonlijk. We lezen in Matteüs 25:31-46. Hier spreekt Jezus over Zijn eigen wederkomst. Vraag aan u: als u een half uur met God kon praten, wat zou u in dat half uur zeggen tegen Hem ?

Lees de volledige preek

Meer nieuws