Welkom

Graag begroeten wij u op onze vernieuwde website, waarop u info over ons en onze activiteiten vindt. Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

KR button

Zaterdag 22 oktober | Onze King’s Rangers bouwen een Tipi (wigwam)

Aankomende zaterdag bouwen onze King’s Rangers een Tipi.

We beginnen om 15:00. Wil je ook mee helpen bouwen aan deze mooie wigwam? Kom gerust meedoen!

Sprekers Chr. voor Israel

Donderdag 10 november | Studieavond met ds. Jaap de Vreugd in Venlo over “Met Israël op weg naar de toekomst”

Op donderdag 10 november is er in Venlo een studieavond met ds. Jaap de Vreugd, spreker van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Met Israël op weg naar de toekomst. De bijeenkomst vindt plaats in de Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84 in Venlo-Blerick. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Met Israël op weg naar de toekomst

Ds. Jaap de Vreugd: “We zijn een bevoorrechte generatie: we zien tal van profetische beloften van God in vervulling gaan in de terugkeer en het (beginnend) herstel van Israël. Dit is een van de grote tekenen van God in onze tijd; in samenhang met andere tekenen zien we de (weder-)komst van de Messias en de doorbraak van het rijk van God naderbij komen. Het is bijzonder belangrijk elkaar te helpen de tekenen te verstaan en zo ook de eigen tijd te verstaan, opdat we bereid en toegerust zijn voor Gods toekomst.”

Achtergrond spreker

Ds. Jaap de Vreugd was als hervormd predikant werkzaam in de PKN. Hij is oud-voorzitter van Christenen voor Israël. Hij maakt deel uit van de redactie van Israël & de Kerk en publiceert geregeld in dit theologisch kwartaaltijdschrift. Ook is hij als redactielid en schrijver verbonden aan Profetisch Perspectief, een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis en actualiteit.

Nieuws

family7_1

Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is Alfred van der Heide, producer van het televisieprogramma Bijbelquiz WIJS. Wij zijn op zoek naar de beste Bijbelkenner van Limburg en wellicht zit deze bijbelkenner bij u in de gemeente!
Voor dit programma hebben wij nog een aantal plaatsen beschikbaar voor kandidaten om mee te doen aan deze leuke bijbelquiz.
Wilt u dit bericht in uw gemeente verspreiden zodat uw gemeenteleden hiervan op de hoogte zijn en degenen die het leuk vinden om mee te doen zich kunnen aanmelden?
Het lijkt ons erg leuk als er iemand uit uw gemeente mee gaat doen!

(meer…)

dienst16102016

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Deze week is een bijzondere week voor de Joodse traditie. Gisteren was de Grote Verzoendag. Dit was de dag dat de hogepriester voor het verzoendeksel staat in het Heilige der Heiligen om voor het hele volk verzoening te brengen. Eén van de belangrijkste feestdagen in de Joodse traditie. Hierna komt het Loofhuttenfeest. Het feest wat gevierd wordt als herdenking dat Gods volk veertig jaar door de woestijn is gegaan en dat de Here heeft voorzien in eten en drinken en dat ze gewoond hebben in hutjes net palmbladen bedekt.

Lees de volledige preek

2016-bijbelquiz

Op vrijdag 4 november organiseert de Raad van Kerken in venlo: “De grote Venlose Bijbelquiz 2016”

Doe mee aan een boeiende en leerzame avond vol (quiz) vragen over de bijbel. Iedereen is van harte welkom! Gratis entree. Aanmelden via harry.vanderschoor@gmail.com of telefonisch via 06-23627386

Zaal Lumianz
Kaldenkerkerweg 182B
Inloop: vanaf 19:30 (met koffie / thee)
Aanvang: 20:00 tot 22:00

preek09102016

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Prijs de Heer ! Het is goed om je uit te strekken naar Jezus ! En niet even, maar continu ! De Heer wil dat we bij Hem komen. Dat we weten waar we het zoeken moeten. Het wordt steeds onrustiger in deze wereld. Maar waarheden zullen uiteindelijk altijd aan het licht komen. Aan de buitenkant kan alles mooi lijken, maar hoe zit het van binnen ? Je kunt niet blijven verstoppen wat aan de binnenkant zit. Als de binnenkant goed is, dan hoef je niets te verstoppen !

Lees de volledige preek

preek02102016

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Vanmorgen wil ik het hebben over de basis van het geloof. We moeten nooit vergeten dat de Here Jezus ons vrijgekocht heeft. Hebt je een moment gehad dat u voor het eerst geconfronteerd werd met Jezus ? Wat gebeurde er toen ? Waarom is je leven vanaf dat moment veranderd ? Als je de Heer nog niet hebt aangenomen als je Heiland, dan is het misschien tijd om je af te vragen: “waar zit ik in mijn leven” ? Ben je op zoek naar God ? Ben je in relatie met God ? Of heb je misschien opgegeven om God te zoeken ?

Lees de volledige preek

Meer nieuws