Welkom

Graag begroeten wij u op onze vernieuwde website, waarop u info over ons en onze activiteiten vindt. Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Preek van 26 februari 2017

(spreker br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Johannes 7:37-39. “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke……stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. Water is een van de belangrijkste dingen voor je leven. Brood of vaste spijs, daar kun je rustig een tijd zonder doen. Maar water heb je echt nodig elke dag. Als je geen water drinkt dan ben je binnen de kortste tijd uitgedroogd.

Lees de volledige preek

9 Maart 2017: Studieavond “Pesach en Pasen”

Spreker: Kees de Vreugd

Op donderdag 9 maart is er in Venlo een studieavond met Kees de Vreugd, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Pesach en Pasen. De bijeenkomst vindt plaats in Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84. Aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Achtergrond spreker:

Ds. Kees de Vreugd heeft theologie gestudeerd in Utrecht en Jeruzalem, waar hij zich o.a. bezighield met de rabbijnse uitleg van de Bijbel (Talmoed en Midrasj) en de Joodse wortels van het christendom. Van 2004 tot 2007 woonde en werkte hij voor Christians for Israel International in Jeruzalem. De Vreugd: “Sinds 2007 heb ik mijn plaats op het kantoor van Christenen voor Israël in Nijkerk, o.a. als eindredacteur van het tijdschrift Israël en de Kerk.”

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We horen de laatste tijd veel over de Wereld leiders, maar laten wij ons bezig houden met de enige leider die ook de machtigste, ja de almachtigste is “Jezus Christus onze Heiland” Matheus 24 vers 43 Als de heer des huizes had geweten wanneer de dief kwam??? Maar hij wist het niet, ook wij en de wereld weten niet wanneer de wederkomst van Jezus Christus is, en ik ben blij dat ik niet weet wanneer Jezus komt, en wanneer het onze tijd is om te gaan!! Het zou ook veel te makkelijk worden voor een ieder, daarom zegt de Bijbel “Weest bereid” Net als de Israëliërs bij de uittocht, ook zij moesten klaar staan om te gaan, zij namen zelfs staande het Pascha om snel te kunnen vertrekken.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Wat is geloof ? Wat is een relatie met God hebben ? Laten we lezen in Exodus 32:1- 4. God heeft net Zijn volk verlost uit Egypte. Hij heeft hen uit de macht van de Farao bevrijdt. Hij heeft hen door de Schelfzee gevoerd door deze zee te splijten. Ze hebben zo juist de stenen tafelen ontvangen die door Gods eigen hand geschreven zijn met Zijn geboden. Hoe snel heeft het Joodse volk destijds vergeten de God van Abraham, Isaak en Jakob ? Mozes, de man die door God aangewezen was om het volk te leiden, was nl. even uit hun midden omdat hij in de aanwezigheid van God was op de berg. Was hun geloof wel gebaseerd op God ? Of was hun geloof gebaseerd op Mozes ?

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Jesaja 53:6-10.Toen Jesaja dit schreef kende men de naam Jezus nog niet. Maria was nog niet in verwachting. Zij had Jozef nog niet ontmoet. Zij waren zelfs nog niet eens geboren ! Honderden jaren voordat Jezus geboren wordt, schrijft hier een profeet over iemand. Hoe is het mogelijk ! Hij beschrijft niet iets wat je kunt invullen. Bijv.: misschien heeft deze man zwart of blond haar ? Of: hij zal dan wel goede of slechte dagen gekend hebben. Neen, hij omschrijft exact. Hij omschrijft iemand die veroordeeld gaat worden, die vermoord gaat worden. En die alle zonden van het gehele volk op zich zal nemen. Hij zal als een lam ter slachting geleid worden. En die zijn mond niet zal openmaken. Hij zal uit het land der levenden onttrokken worden. Zelfs zijn graf wordt omschreven. (vers 9) Jezus had geen graf in den beginne. In die dagen hadden de rijken uitgehouwen graven. We weten uit de schrift toen Jezus een graf nodig had vanwege Zijn kruisiging, dat een rijke man zijn graf ter beschikking stelde.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is vandaag een bijzondere dag. 2 Jonge mensen die zich laten dopen. Wat halen ze in hun hoofd ! Mensen die nog naar de kerk gaan ?! Waar zijn ze toch mee bezig ! Buigen voor een God die je niet ziet ? En dat al duizenden jaren ! Zo redeneert de wereld ! Maar weet u, het is in de mens om te weten dat er iets is. We worden er dagelijks mee geconfronteerd. De één probeert het hardnekkig te ontkennen. De ander zoekt er naar. Het is eigenlijk vreemd. Mensen die zeggen dat ze niet in God geloven en zoveel moeite doen om dat te ontkennen, eigenlijk zijn ze er toch mee bezig. Het zit dus in je. Wat zo mooi is, is dat God Zich geopenbaard heeft aan de mensen.

Lees de volledige preek

Aankomende zondag 29 januari wordt een speciale dienst gehouden. Tijdens deze samenkomst zullen enkele broeders en zusters zich laten dopen in de Naam van Jezus Christus.

Meer nieuws