Welkom

Graag begroeten wij u op onze vernieuwde website, waarop u info over ons en onze activiteiten vindt. Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Zondag 28 augustus doopdienst

Aankomende zondag 28 augustus wordt een speciale dienst gehouden. Tijdens deze samenkomst zullen enkele broeders en zusters zich laten dopen in de Naam van Jezus Christus.

Sion_nieuwsbericht

Vakantieperiode

Vanwege de vakantieperiode gaan de bidstond en bijbelstudie niet door. Ook wordt er op 3 september geen kunst- en snuffelmarkt gehouden. De zondagsdiensten gaan uiteraard wel gewoon door.

Nieuws

preek28082016

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Prijs de Heer ! Vanmorgen zullen 2 zusters gedoopt worden ! We lezen vanmorgen uit Handelingen 2:17-21. Het is op de bekende Pinksterdag dat Petrus hier de mensen toespreekt. Hij heeft het over de laatste dagen. En dat 2000 jaar geleden ! En wat zien wij ? Op dat moment is de Heilige Geest al uitgestort. En dit is ook het beeld wat op het einde der tijd gaat gebeuren. Ook op de dag van vandaag wordt de Heilige Geest uitgestort in de harten van de mensen. Vandaag de dag is God nog steeds dezelfde. Er is niets veranderd. De wereld misschien wel, maar God veranderd niet.

Lees de volledige preek

preek 21082016

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Vanmorgen lezen we Matteüs 18:12-14. Eén schaap. Eén van de 99 anderen. We kennen dit niet meer zo in Nederland. Een herder met een kudde schapen. Ik kan me, van vroeger, nog herinneren op vakantie met mijn ouders in Frankrijk, dat we ergens aan het wandelen waren en dat we een herder tegenkwamen met een hele kudde schapen.

Lees de volledige preek

preek14082016

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We lezen vanmorgen in Genesis 1:27. Hierna lezen we verder in Genesis 2:6-7. Vervolgens lezen we nog Genesis 2:18-22. Deze verzen zeggen mij hoe uniek wij, mensen, zijn. God schiep de mens van stof uit de aardbodem. Hij blies de levensadem in de neus van de mens en zo werd de mens levend. En uit de rib van de man formeerde Hij de vrouw. Een unieke gebeurtenis !

Lees de volledige preek

Preek 07082016

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Psalm 23 zegt: “De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets”. De Heer is een machtige Herder over ons. Mij ontbreekt niets, want de Heer is met mij. En toch, als we beginnen te praten, komen er zoveel dingen naar buiten die we nog nodig hebben. We gaan naar Johannes 10:1-3. Als we de deur van ons hart open zetten, voor wie zetten we de dan deur open ? Wat laten we binnenkomen ? Wie laten we binnen ? Er zijn vele geesten in de wereld. De bijbel spreekt daar van. Maar er is maar één waarachtige Herder !

Lees de volledige preek

Meer nieuws