Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website, Momenteel zijn we bezig om deze te vernieuwen. Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

30 jaar Pinkstergemeente Sion

Heden, 15-09-2017, bestaat Pg Sion 30 jaar en mogen wij beginnen met een gedenkwaardig en dankbaar jaar. Gedurende het gedenkjaar zullen diverse activiteiten plaats vinden in en rondom onze vestiging in Venlo. Na een succesvolle 3e editie van “De Vossenkamp”, jl 29 juli, staan nu o.a. de “Burendag”, 23 september, en een thema avond van Christenen voor Israël met ds Henk van Velsen, 14 september, op de activiteiten kalender. Nadere informatie volgt.

 

Studieavond met ds. Kees van Velzen in Venlo

Op donderdag 14 september is er in Venlo een studieavond met ds. Kees van Velzen van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Het leven van Jeremia. De bijeenkomst vindt plaats in de Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84 in Venlo. Aanvang om 20.00 uur, toegang is gratis.

(meer…)

Nieuws

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is belangrijk voor een christen om zich naar buiten te uiten. Om aan iedereen te laten zien dat je gelooft in de levende God. Niet om te provoceren. Neen, het is net als een sieraad. Een mooie ring om je vinger. Een mooie halsketting of een mooie diadeem op je hoofd. Al deze dingen kunnen nog zo mooi en kostbaar zijn, maar als je ze alleen maar in een kluis doet, dan heeft dat sieraad geen nut. Een sieraad komt pas tot zijn waarde als deze tot aanschouwen is van iedereen. Dan pas komt het tot zijn recht. Als je een mooi schilderij hangt in een galerij of een museum en er komen dagelijks tienduizenden bezoekers voorbij, die zeggen: “wauw, wat mooi”!, dan wordt de maker van dat schilderij geloofd en geprezen. En dit is ook wat mensen doen die geloven in de levende God.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen 1 Korintiërs 12:11. Het is één Geest die eenieder in het bijzonder toebedeelt gelijk Hij wil. Twee dingen zegt het woord hier: er is één Heilige Geest en vervolgens betrekt het woord éénieder erbij. Dus: iedereen, zonder uitzondering, zal toebedeelt krijgen, gelijk Hij wil ! Buitengewoon, dit is niet beperkt. Buitengewoon wil zeggen: buiten de normale dingen die jij hebt, geeft Gods Geest er bovenop ! Hij werkt de dingen uit in jouw leven ! Wat staat er in 1 Korintiërs 14 vers 1 ? “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren”.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Spreuken 3:1-12. Spreuken is een oud boek. Toch is het ook bestemd voor deze tijd. Vergeet de onderwijzing niet die de Here gegeven heeft. Laat niet los wat je van de Here ontvangen hebt. Paulus zegt: “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt ” ! (Galaten 1:8) We zitten in een wereld die aan het veranderen is ! Die sterk aan het veranderen is ! In Genesis staat dat God de mens schiep naar Zijn gelijkenis. Man en vrouw schiep Hij hen. Als we in de tegenwoordige tijd kijken, dan zien we dat deze wereld het kennelijk steeds minder belangrijk vindt dat God, de mens, man en vrouw schiep.

Lees de volledige preek

Studieavond met ds. Kees van Velzen in Venlo

Op donderdag 14 september is er in Venlo een studieavond met ds. Kees van Velzen van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Het leven van Jeremia. De bijeenkomst vindt plaats in de Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84 in Venlo. Aanvang om 20.00 uur, toegang is gratis.

(meer…)

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Handelingen. Handelingen is geschreven vanaf het moment dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan en afscheid heeft genomen van Zijn discipelen en dat de Heilige Geest is uitgestort over hen. De Heilige Geest zette de discipelen in beweging. Het vuur van de Heilige Geest was aanwezig en zette hun harten in vuur en vlam voor het werk van de Heer. Wonderen en tekenen gebeurden ! Dagelijks werden mensen toegevoegd aan de eerste gemeente. We lezen Handelingen 3:1-10. Petrus en Johannes gingen op naar de tempel. Op naar de tempel, omdat de tempel op een berg lag. Ze kwamen op hun weg een verlamde man tegen. Deze man was niet met de tempel bezig. Hij lag daar niet met de bedoeling om een ontmoeting met God te hebben. Neen, hij verlangde om een aalmoes te ontvangen. Om van die aalmoes eten te kopen om in leven te blijven.

Lees de volledige preek

Meer nieuws