Welkom

Graag begroeten wij u op onze vernieuwde website, waarop u info over ons en onze activiteiten vindt. Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Geen berichten gevonden.

Nieuws

preek04122016

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Jesaja 11:1-3. “En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï……”. Dat rijsje zal geplant worden en zal als Koning heersen. Hier wordt duidelijk aangegeven wie Jezus is. Hij komt voort uit de stam van David. Hier wordt heel duidelijk omschreven op wie dit woord gericht is. We zitten in de tijd vóór Kerst. De meeste mensen zijn zich voor aan het bereiden om Kerst te vieren. De aankopen worden gedaan. Er wordt nagedacht hoe de tafel gedekt moet worden. Welk eten zal er op de tafel komen ? Op het werk is het ook druk op het eind van het jaar….misschien extra overuren draaien ! Want de baas vraagt het. Kortom…een drukke tijd. Maar, we moeten in deze drukke tijd niet vergeten waar het met Kerst eigenlijk om gaat.

Lees de volledige preek

preek27112016

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar 1 Korintiërs 1:4-9 Hier zegt Paulus tegen ons wat voor een situatie wij hebben. Dat wij zijn vervuld met de genade van God. Hij dankt God dat die genade is doorgedrongen. Paulus mocht zaaien. Hij is begonnen vanuit Jeruzalem. Daarna is hij naar de landen rondom gegaan. In Rome is hij geweest en nog in vele andere plaatsen. Het evangelie is verspreid geworden. Als Paulus hier nu in ons midden was, dan zou hij de Here danken voor de genade die hij ons mocht doorgeven in de Naam van Jezus. Dat wij in niets tekort zijn gekomen. Dat wij rijk zijn geworden in die genade van God.

Lees de volledige preek

preek20112016

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden ! Als kleine kinderen hebben we allemaal weleens katte-kwaad uitgehaald. Dat we niet luisterden naar onze ouders. We deden iets wat niet mocht. We voelden ons van binnen schuldig. Onze ouders zagen dat aan ons, want we gingen ons anders gedragen. Hoe anders gedragen ?

Lees de volledige preek

dienst13102016

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
God laat niet verloren gaan wat Zijn hand is begonnen ! Vandaag lezen we uit Johannes 15:9-12. “Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad”. Hier komt de liefde van God, door Jezus, direct naar een ieder van ons persoonlijk toe. En juist dat is het waar het om gaat. De liefde van God die met kracht en overwinning door ons heen stroomt. Liefde die niet ziet naar wie jij bent. Liefde die niet ziet naar wat jij allemaal al fout gedaan hebt. Liefde die niet bij het eerste gezicht een oordeel uitspreekt. Maar liefde die is, omdat God van je houdt.

Lees de volledige preek

preek061116

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Handelingen 2:41-47. Als ik dit zo lees, dan denk ik: “die mensen hebben helemaal geen werk gehad” ! Die waren alleen maar samen in de Heer. Ze waren dagelijks in de tempel. Ze hadden hun maaltijden samen. Ze braken samen het brood en deelden met elkaar de maaltijd des Heren. Ze hielden zich bezig met het onderricht der apostelen. Ze leerden dagelijks. En ze waren één in de Heer, eendrachtig samen ! Als er ergens iemand een nood had, dan ging men àlles in het werk zetten om degene die een nood had te helpen.

Lees de volledige preek

Meer nieuws