Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Op 15-09-2017 vierde Pinkstergemeente Sion haar 30 jaar jubileum en mochten wij beginnen met een gedenkwaardig en dankbaar jaar. Gedurende het gedenkjaar zullen diverse activiteiten plaats vinden in en rondom onze kerk in Venlo.

Middels deze website informeren we u over de geplande activiteiten voor de wijk, Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Het woord van zondag 15 oktober 2017

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Johannes 15. In vers 1 en 2 zegt Jezus dat Hij de ware wijnstok is en Zijn Vader is de landsman. Elke rank aan Hem die geen vrucht draagt, neemt Hij weg. Elke rank die wel vrucht draagt, die snoeit Hij, opdat zij meer vrucht zal dragen. We maken een sprong naar vers 7 en 8. Als wij in Jezus en in Zijn woorden blijven, dan mogen wij vragen wat wij willen en het zal ons geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat wij veel vrucht dragen en wij zullen Zijn discipelen zijn. De Heer zegt hier dat Hij de ware wijnstok is.

Lees de volledige preek

Nieuws

Het woord van zondag 8 oktober 2017

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Wat is er met deze wereld aan de hand ? Zij wordt heen en weer geslingerd ! En nu de vraag: waar zitten wij als kinderen Gods in dit verhaal ? Wat zegt Gods woord over ons ? We zullen merken dat de wereld komt met allerlei argumenten en discussies. En dan is dit belangrijk: waar gaat het om ? Wij lezen vanmorgen in Matteüs 22:23-30. Dit zijn van zo’n vraagstellingen waarmee de wereld komt. Met wie zal zij getrouwd zijn daarboven of in het leven hierna ? Dit zijn vragen die bij God niet opkomen. Dit zijn vragen die bij mensen opkomen. Mensen beredeneren. Mensen zoeken naar iets wat zij kunnen vasthouden, iets wat zij kunnen begrijpen. Jezus komt met een heel eenvoudig antwoord: “Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet, noch de kracht Gods” !

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Handelingen 5:12-16. En zij werden allen genezen ! Er gebeurden machtige dingen door de handen der apostelen ! Dit is niet wat eenmalig is ! We gaan naar Marcus 7:32-36. We zien hier dat Jezus een doofstomme geneest. En nu: kijk eens hoe Hij dat doet ! Ze vroegen Hem om deze doofstomme de handen op te leggen. Maar wat doet Jezus ? Hij neemt de doofstomme terzijde, buiten de schare. En Hij doet heel anders dan de mensen van Hem verwachtten: handoplegging. Neen, Hij stak Zijn vingers in zijn oren, spuwde en raakte zijn tong aan.

Lees de volledige preek

Komende zaterdag zijn er weer (h)eerlijke producten uit Israël te proeven en te koop in Venlo.

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Lucas 12:22-24. Een bekend iets wat we als kinderen Gods vaak onder elkaar zeggen is: “maak je in geen ding bezorgd” ! Als we kijken naar de ontwikkelingen in deze wereld, dan zien we dat deze wereld onder een grote druk staat. Maar hoe is het met ons, kinderen Gods ? Waar maken wij ons druk over ? Waar zijn we mee bezig ? Waar laten wij ons door leiden ? Is het de zorg over ons leven ? Is het de zorg over hoe het morgen zal zijn ? Is het de zorg over of alles wel goed komt ? Of….gaan we gewoon bezig met wandelen op de weg van de Here ? Zeggen wij: “Here, U bent mijn Leidsman, U doet en geeft wat nodig is, ik kan daar mijn vertrouwen in stellen” !

Lees de volledige preek

De inzamelings-actie “Help Sint Maarten”  die Pg SION Venlo, tijdens de Vossener-Burendag heeft gehouden, heeft € 508,77 bijeengebracht. Pinkstergemeente SION heeft dit bedrag aangevuld tot € 2.333,77

Dit bedrag is op 1 oktober 2017 overgemaakt naar Sint Maarten  voor directe hulp. Met dank aan alle gevers/helpers.
Donaties die alsnog binnenkomen met het kenmerk “tbv Sint Maarten” zullen uiteraard ook voor dit doel worden ingezet.

Meer nieuws