Welkom

Graag begroeten wij u op onze vernieuwde website, waarop u info over ons en onze activiteiten vindt. Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

24 juni 2017: Gastspreker John T.L. Maasbach

Met een leuk programma voor alle kinderen! zaterdag 24 juni 2017 19.00 uur pinkstergemeente sion vossenerlaan 84 (achter de plus markt) 5924 ag venlo-blerick u bent van harte welkom!

Preek van 18 juni 2017

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is vandaag Vaderdag ! Waar komt zo’n dag eigenlijk vandaan ? We hebben Vaderdag. We hebben Moederdag. We vieren deze dagen omdat vaders en moeders een speciale plaats hebben. Vader wordt je. Moeder wordt je. Als je trouwt, dan kun je kinderen krijgen. Kinderen groeien op. Met 18 jaar, tegenwoordig, zijn ze volwassen. Weet u, de tijd dat de kinderen opgroeien gaat zo snel. Als je nu nog kleine kinderen hebt, dan zou je soms wel willen dat ze al groot zijn, want vaak moet je de hele tijd achter die kinderen aanlopen en vaak luisteren ze ook niet goed ! Vooral als ze 15 of 16 jaar zijn, dan zou je dit zeker willen.

Lees de volledige preek

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is de wil van God dat wij genieten van al het goede dat Hij ons geeft. Het is niet goed dat wij ons laten vastgrijpen door de haat en de bitterheid van deze wereld. Satan is er op uit om het leven te vernietigen. En daar gebruikt hij mensen voor. Hij gebruikt mensen om andere mensen te vermoorden of te beschadigen. Onze God is een God van liefde en van kracht. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Hij houdt van ons en Hij zegt: “Ik kom naar jou toe” ! Jezus is gekomen om ons vrij te zetten. Jezus is gekomen om onze gedachten te vernieuwen. Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Pinksteren ! Iedereen weet het ! De uitstorting van de Heilige Geest ! Tongen van vuur die op de discipelen kwamen ! Mensen waren in een huis, wachtend op de belofte van Jezus. Jezus had Zijn discipelen gezegd om bij elkaar te blijven in Jeruzalem totdat zij de zalving van de Heilige Geest zouden ontvangen. We gaan naar Lucas 24:46-49. Het sterven, het lijden en het opstaan van Jezus was al bekend. Het was al geprofeteerd door de profeet Jesaja. (Jesaja 53:1-12) Hij profeteerde toen al de verlossing die er zou komen van Godswege, door Jezus. Hij zou alle zonde, alle ziekte op Zich nemen.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Wat is onze verwachting ? De bloedvloeiende vrouw had een verwachting van Jezus. “…indien ik slechts Zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn”. (Matteüs 9:21) Wat verwacht ik van God ? We lezen vanmorgen in Lucas 5:1-8. Het gebeurde vaak als Jezus rondliep in Israël om de mensen toe te spreken, dat de menigte op Hem aandrong. Ze hadden van Jezus gehoord en hadden de wonderen en tekenen gezien die Hij deed. Het gerucht van Hem ging rond in heel Israël en ver daar buiten. Vele mensen kwamen van heinde en verre naar Hem toe voor genezing.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Vanmorgen mogen wij lezen uit het woord van God. Wij mogen leren uit het woord van God. Het levende woord. Waar moet het woord van God leven ? In je hart. Als het woord van God in je hart leeft, dan zal het daar vrucht dragen. Goddelijke vrucht. Wat is de Goddelijke vrucht ? We lezen in Galaten 5:22. De waarheid zal dan geopenbaard worden door de Heilige Geest. Want het woord van God wordt in waarheid alleen levend gemaakt door de Heilige Geest. En de waarheid maakt vrij.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik vind het mooi hoe God naar ons kijkt. Soms denk je als mens dat je in een grote massa staat, bijv. als op een strand waar allemaal zandkorreltjes op liggen en één van die zandkorreltjes ben jij. En dan komt iemand op het strand en hij zegt: “kijk, daar ligt zand” ! Weet u, ik geloof niet dat God zo naar ons kijkt. Ik geloof niet dat God, als Hij op dat strand (dit is:. de wereld) loopt, zegt: “kijk, daar heb je mensen” ! Neen, ik geloof dat God héél precies kijkt. God kent ons bij naam.

Lees de volledige preek

Meer nieuws