Welkom

Graag begroeten wij u op onze vernieuwde website, waarop u info over ons en onze activiteiten vindt. Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Preek van 28 mei 2017

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Wat is onze verwachting ? De bloedvloeiende vrouw had een verwachting van Jezus. “…indien ik slechts Zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn”. (Matteüs 9:21) Wat verwacht ik van God ? We lezen vanmorgen in Lucas 5:1-8. Het gebeurde wel vaker als Jezus rondliep in Israël om de mensen toe te spreken, dat de menigte op Hem aandrong. Ze hadden van Jezus gehoord en hadden de wonderen en tekenen gezien die Hij deed. Het gerucht van Hem ging rond in Israël en ver daar buiten. Vele mensen kwamen van heinde en verre naar Hem toe voor genezing.

(meer…)

Nieuws

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Vanmorgen mogen wij lezen uit het woord van God. Wij mogen leren uit het woord van God. Het levende woord. Waar moet het woord van God leven ? In je hart. Als het woord van God in je hart leeft, dan zal het daar vrucht dragen. Goddelijke vrucht. Wat is de Goddelijke vrucht ? We lezen in Galaten 5:22. De waarheid zal dan geopenbaard worden door de Heilige Geest. Want het woord van God wordt in waarheid alleen levend gemaakt door de Heilige Geest. En de waarheid maakt vrij.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik vind het mooi hoe God naar ons kijkt. Soms denk je als mens dat je in een grote massa staat, bijv. als op een strand waar allemaal zandkorreltjes op liggen en één van die zandkorreltjes ben jij. En dan komt iemand op het strand en hij zegt: “kijk, daar ligt zand” ! Weet u, ik geloof niet dat God zo naar ons kijkt. Ik geloof niet dat God, als Hij op dat strand (dit is:. de wereld) loopt, zegt: “kijk, daar heb je mensen” ! Neen, ik geloof dat God héél precies kijkt. God kent ons bij naam.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is de liefde van de Heer die ons samenbrengt. Het is de kracht en de zalving van de Geest die ons in beweging houdt. Gods woord zegt dat de Here ons van dag tot dag vernieuwt naar de innerlijke mens. (2 Korintiërs 4:16) Maar wat betekent dat voor ons ? We hebben vanmorgen samen het avondmaal. Natuurlijk weten we dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven tot vergeving van zonden

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We mogen vandaag de Heer weer loven en prijzen. God grootmaken en Hem aanbidden mogen we met elkaar, maar het is ook iets persoonlijks tussen jou en God. Gods Geest is met ons en Hij werkt in ons hart. Ik zat deze week in mijn auto en ik kreeg op een bepaald moment in mijn gedachten een leuke tekst om op de auto te plakken. Maar deze tekst was een beetje te groot om op de auto te plakken: “kun jij doen wat God kan ? Neen ? Dan ben jij God niet !”. Tegenwoordig ziet de wereld in alles God. God is niet meer God, maar God is in iedereen.

Lees de volledige preek

(spreker: br. br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Veel mensen in deze wereld hebben zich rijk gemaakt door hun werken. Alles schijnt voor hen op rolletjes te gaan. Voor hen een zorgeloos bestaan. Zij zien dit als een zegen. Maar is al deze rijkdom werkelijk een zegen van God ? Wat is eigenlijk een zegen van God ?

Lees de volledige preek

Meer nieuws