Welkom

Graag begroeten wij u op onze vernieuwde website, waarop u info over ons en onze activiteiten vindt. Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Preek van 19 maart 2017

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Vandaag lezen wij uit Efeziërs 3:14-19. Dit woord verteld ons dat we ons mogen uitstrekken om de grootheid en de volheid van de Heer in ons te ontvangen. Om te kennen de volheid van de Heer. Want de Heer wil zegenen en heeft gezegend ! De Heer zegt dat wij kennen de breedte en lengte en hoogte en diepte van Zijn glorie en heerlijkheid. De Heer wil dat we sterk en krachtig in Hem zullen staan.

Lees de volledige preek

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De wereld heeft God aan de kant gezet. Weet u, als je God aan de kant zet dan is er geen kans van slagen. Maar mét God maakt het niet uit waar je zit, want met God ben je overwinnaar ! Met Jezus ben je méér dan overwinnaar ! Daarom is het belangrijk dat we de plaats die we van God ontvangen hebben, dat we die vasthouden. Dat we die plaats niet alleen claimen, maar ook heel duidelijk proclameren !

Lees de volledige preek

 

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Lucas 8:4-8. Dit is een bekende gelijkenis die u, waarschijnlijk, al vaker gelezen hebt. De zaaier, hij zaait. In deze tijd gaat het met machines. Maar vroeger ging het met een wan in de ene hand van de zaaier. Met de andere hand strooit hij het zaad op het land. Het zaad vloog zodanig in het rond dat het niet alleen op het land viel, maar ook aan de kant van de weg. Dit is een gelijkenis dat de Heer spreekt tot ons. In feite gaat het niet om die boer of om dat zaad.

Lees de volledige preek

(spreker br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Johannes 7:37-39. “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke……stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. Water is een van de belangrijkste dingen voor je leven. Brood of vaste spijs, daar kun je rustig een tijd zonder doen. Maar water heb je echt nodig elke dag. Als je geen water drinkt dan ben je binnen de kortste tijd uitgedroogd.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We horen de laatste tijd veel over de Wereld leiders, maar laten wij ons bezig houden met de enige leider die ook de machtigste, ja de almachtigste is “Jezus Christus onze Heiland” Matheus 24 vers 43 Als de heer des huizes had geweten wanneer de dief kwam??? Maar hij wist het niet, ook wij en de wereld weten niet wanneer de wederkomst van Jezus Christus is, en ik ben blij dat ik niet weet wanneer Jezus komt, en wanneer het onze tijd is om te gaan!! Het zou ook veel te makkelijk worden voor een ieder, daarom zegt de Bijbel “Weest bereid” Net als de Israëliërs bij de uittocht, ook zij moesten klaar staan om te gaan, zij namen zelfs staande het Pascha om snel te kunnen vertrekken.

Lees de volledige preek

9 Maart 2017: Studieavond “Pesach en Pasen”

Spreker: Kees de Vreugd

Op donderdag 9 maart is er in Venlo een studieavond met Kees de Vreugd, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Pesach en Pasen. De bijeenkomst vindt plaats in Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84. Aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Achtergrond spreker:

Ds. Kees de Vreugd heeft theologie gestudeerd in Utrecht en Jeruzalem, waar hij zich o.a. bezighield met de rabbijnse uitleg van de Bijbel (Talmoed en Midrasj) en de Joodse wortels van het christendom. Van 2004 tot 2007 woonde en werkte hij voor Christians for Israel International in Jeruzalem. De Vreugd: “Sinds 2007 heb ik mijn plaats op het kantoor van Christenen voor Israël in Nijkerk, o.a. als eindredacteur van het tijdschrift Israël en de Kerk.”

Meer nieuws